วันที่ 9 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 11112559

วันนี้ teacher ลาไปมาเลเซีย คาบนี้เด็กจึงว่าง ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วย และครูฝึกสอนอย่างเราก็หาเรื่องให้เด็กทำ นั่นก็คือ ทำกระปุกออมสินจากขวดน้ำ โดยให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมตั้งเเต่หาขวดน้ำ เราแบ่งกลุ่มนักเรียนไปหาขวดน้ำให้ครบ 41 ขวด และให้เทน้ำออกและรีบกลับมาที่ห้อง จากนั้นก็เเบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มและเราก็เเบ่งกระดาษเศษสีให้กับนักเรียนเเต่ละกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ สี หลังจากนั้นให้นักเรียงลงมือตกแต่งกระปุกออมสินของตัวเอง

แต่ละคนขมักเขม้นกันใหญ่เพราะว่าอยากทำให้ออกมาดีที่สุด และเราก็ได้เห็นความน่ารักจากคนตัวเล็กที่ยิ่งใหญ่มาก เด็ก ๆ แบ่งกระดาษกัน แบ่งกาวกัน ระหว่างกลุ่ม เเลกกระดาษสีกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่า ความสำเร็จของการทำกระปุกออมสินนี้ ไม่ใช่ว่านักเรียนได้กระปุกออมสินที่สวยงาม แต่เป็นมิตรภาพ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เกิดขึ้นในตัวของนักเรียน มันอาจจะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ที่นักเรียนทำ แต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้นั้น เมื่อรวมกัน สะสมนานวันเข้า มันก็จะเป็นสิ่งที่ใหญ่ได้ และใหญ่ขึ้นได้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะภาชนะที่ใส่ไม่ใช่ขวดพลาสติก แต่เป็นจิตใจของเด็ก ๆ นั้นเอง

คุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เชื่อว่ามันมีผลต่อจิตใจของเด็ก ๆ อย่างมากมาย มิตรภาพที่พวกเขาได้รับในวันนี้ จะทำให้เขารู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น กระปุกออมสินในวันนี้ก็จะสอนให้เขาภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำและปลูกฝังการอดออมเหมือนพ่อสอนไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจันทร์จิรา วงค์กา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)