ขััันธุ์๗

เขาว่าขันธุ์มีแค่๕ แต่ลัทธิถางขอตะแบงว่ามี ๗ คือเพิ่ม สติ และ ตัณหา..หาไม่แล้วเมื่่อกายแตก จิตจะกลับมาเกิดใหม่ได้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)