หนังเรื่อง ยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้ "The pursuit of happynes"

1.มุมมองของงานสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในหนัง

- บทบาทของพ่อแม่บางที่ไม่ต้องมีครบแต่มีคามสุขและคนใดคนนึงทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่ทำให้ลูกรู้สึกขาดก้เพียงพอแล้ว

- การให้ดอกาศตนเอง หรือการให้โอกาสผู้อื่นเป็นสิงที่ดีเสมอ

- การจัดหาที่พักให้กับคนที่ด้อยโอกาส

- การจำหน่ายเลือดเพื่อแลกกับเงิน

- การช่วยแค่เหลือเฉพาะหน้า

2. โครงสร้างทางสังคม

- โอกาสทางสังคมในการทำงานและอย่างอื่น

- มุมมองการทำงานแบบ "ใครดีใครได้" และ "มือใครยาวสาวได้สาวเอา"

- ความวุ่นวายของสังคมในที่ทำงาน

- ความสัมพันธ์และสัมพันธภาพทางสังคม

- การดูถูกคนที่ด้อยกว่าเพีบงเพราะปัจจัยภายนอก

- ความเห็นแก่ตัวของคนในสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์ความเห็น (1)

ลองถอดบทเรียนมาเยอะๆนะครับ

ช่วยให้เราเห็นมุมมองอะไรได้เยอะมากๆ

Cheers!!!