161109-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – -wise (suffix)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


ในการใช้ “คำเสริมท้าย” (suffix) “-WISE”

DPWE อธิบายว่า ในทางปฏิบัติ

ของการใช้ “wise” เป็นคำเสริมท้ายกับ คำนาม

เพื่อให้ได้ความหมายว่า “ด้วยการอ้างอิงถึง” หรือ “เกี่ยวกับ”

ที่มีการ “ใช้อย่างกว้างขวาง และไม่ระมัดระวัง”

ไม่มีการคัดค้าน ใน การใช้ที่สมเหตุผล เช่น “clockwise”

แต่ยังเป็นที่ข้องใจ เมื่อใช้ในกรณี เช่น “jobwise” “attendance-wise”

“saleswise” “economy-wise” “politics-wise” และ อื่นๆอีกมาก


แน่นอนว่า การใช้แบบที่ให้ความหมายชัดเจน และไม่เป็นสำนวนที่ใช้เฉพาะกลุ่ม

อาจพบว่า “มีการใช้อยู่ โดยให้ความหมายที่เข้าใจได้” เช่น

“Taxwise, your plan is sensible.’


คำที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะเป็น “คำไม่เป็นทางการ” “ฟุ่มเฟือย” และเป็น “สำนวน” เช่น

“wise up” “a wise move” “get wise” “wisecrack” “wise guy” เป็นต้น


NOAD อธิบาย การใช้ “-wise” ว่า

ในการใช้ภาษาอังกฤษปัจจุบัน

ใช้ “-wise” เป็น กริยาวิเศษณ์ ของประโยค ในความหมาย

“concerning” หรือ “with respect to” อย่างกว้างขวาง เช่น

“money-wise” “tax-wise” “time-wise” และอื่นๆ

ถือว่า “ไม่เหมาะ ที่จะใช้อย่างเป็นทางการ


AHD และ RHWD

อธิบาย ว่า คำเสริมท้าย “-wise”

มีประวัติการใช้ยาวนาน ให้หมายถึง “ในลักษณะ หรือ ทิศทางของ” เช่น

“clockwise” “otherwise” และ “slantwise”

นับแต่ ทศวรรษ 1930 มีการใช้ “suffix” “-wise” อย่างกว้างขวาง

ใน นัย ที่ไม่ชัดเจนนักว่า “with respect to” เช่น

‘This has not been a good year saleswise.’

Taxwise, it is an unattractive arrangement.’

ที่ซึ่ง นับแต่เริ่มใช้แบบนี้ โดยเกี่ยวข้องกับ “บทกวี ร้อยแก้ว”

หลายคนเห็นว่า เป็นการใช้ที่ “awkward” (ไม่ค่อยเหมาะนัก)

ด้วยเหตุผลนี้ “จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้เลย” หรือ “อย่างน้อยไม่ใช้ เป็นทางการ”


โดย RHWD เสริมว่า

ไม่ควร สับสน คำเติมท้าย “-wise” กับ “wise” ที่เป็น “คุณศัพท์” (adjective)

เช่นที่ ใช้ในคำผสม “streewise” และ “worldly-wise”


DPWE = Dictionary of Problem words and expression

NOAD = New Oxford American Dictionary

AHD = American Heritage Dictionary

RHWD = Random House Webster’s Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)