หน้าที่ของกิจการนักเรียน (26 ตุลาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หลังจากการประชุมใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ซึ่งก็มีวาระของการประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยครั้งนี้มี 5 คน ซึ่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น 2 งาน คือ งานวิชาการและงานกิจการนักเรียน โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนคู่กับโต้ง เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2559 ซึ่งงานที่เราต้องรับผิดชอบหลักก็คือในทุกๆเช้าและเย็นของทุกวัน ต้องมีหน้าที่ไปเก็บโทรศัพท์ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-ม.3 ซึ่งครูฝ่ายกิจการที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษางานก็ให้กำหนดการ ตารางเวลาของการไปเก็บโทรศัพท์มา เช้า เวลา 08.20 น. และตอนเย็น จะต้องไปคืน อยู่ 2 เวลา ซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นจะเลิกไม่ตรงกัน ประถม คืน เวลา 15.45 น. มัธยมต้น คืน เวลา 16.20 น. ซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะเราต้องรักษาของให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งของมีค่ามากๆ

55151001

ตะกร้าแชร์บอลที่ทุกๆเช้าต้องไปรับโทรศัพท์ของนักเรียนมาเก็บไว้ กุญแจตู้เราก็เป็นผู้รักษา งานนี้ถ้าหาย คือ...

กับข้าวมื้อนี้

กับข้าวกลางวันของโรงเรียนวันนี้ คือ ผัดผักรวมกับลาบหมู ถือได้ว่าเป็นเมนูของวันที่ 2 ของการเปิดเทอมที่แสนอร่อย เพียงแต่ว่าวันนี้รสชาติอาจจะจืดไปบ้าง แต่อยากบอกว่าเป็นเมนูอาหารที่น่ารับประทานจริงๆ ทั้งนักเรียนและคุณครูก็จะได้รับประทานอาหารในเมนูเดียวกันทั้งโรงเรียน


55151001ลาบอร่อยมากๆ ถึงมีเติมรอบ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)