การประชุมแถวเช้า

การประชุมแถวเช้า การสงบนิ่งเหมือนการได้มีเวลาในการอ่านคู่มือในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

คู่มือในการ อยู่ร่วมกันในองค์กร

  • ความเป็นกัลยาณมิตร
  • การมีจิตบริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บจก.ฑีฆเจริญ นค.ความเห็น (0)