โยนิโสมนสิการกับชีวิตประจำวัน

การทำงาน : พิจารณาสิ่งทั้งหลายไปที่ต้นเหตุของมัน
โยนิ = แดนเกิด
โส = หาศัพท์ไม่เจอ
มน = มโน คือ ใจ
สิการ = สักการะคือน้อมไป
โยนิโสมนสิการ = พิจารณาสิ่งทั้งหลายไปที่ต้นเหตุของมัน

         กิจจญาณ  กิจอันพึงควรกระทำอย่างยิ่งในอริยสัจ ๔  
ทุกข์ ๑. ทุกข์คือดังนี้ ๒. ทุกข์นี้ควรกําหนดรู้ ๓. ทุกข์นี้ได้กําหนดรู้
สมุทัย ๔. สมุทัยคือดังนี้ ๕. สมุทัยนี้ควรละ     ๖. สมุทัยนี้ละแล้ว
นิโรธ ๗. นิโรธคือดังนี้ ๘. นิโรธนี้ควรแจ้ง ๙. นิโรธนี้แจ้งแล้ว
มรรค ๑๐.มรรคคือดังนี้ ๑๑.มรรคนี้ควรปฏิบัติ ๑๒.มรรคนี้ปฏิบัติแล้ว
เหล่านี้คือ "กิจจญาณ" กิจอันพึงกระทํายิ่ง ๓ ประการ  ในแต่ละอริยสัจ          อันรวมเป็น ๑๒ ญาณทัสสนะ หรือ ๑๒ กิจ  อันพึงควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
อริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  งานวิจัยIRTโรงเรียนอู่ทอง

คำสำคัญ (Tags)#โยนิโสมนสิการ

หมายเลขบันทึก: 61796, เขียน: 21 Nov 2006 @ 16:08 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 22:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สาธุ ๆ ๆ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง