วันที่ 3 เด็กปล่อยหนักกลางห้องเรียน (28 ต.ค. 59)

เด็กปล่อยหนักกลางห้องเรียน กลิ่นฟุ้งไปทั่วทั้งห้องในคาบบ่ายระหว่างที่เด็กกำลังเรียนวิชาสุขศึกษา ก็มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วทั้งห้อง นี่คืออะไร กลิ่นอะไร

ครูเวย์บอกครูไม่ไหวแล้ว เวียนหัว ใครอึในห้อง รับสารภาพมา ไม่มีใครกล้ารับสารภาพ ครูฟ้าเลยบอกให้แต่ละคน

ออกไปสำรวจตัวเองในห้องน้ำทุกคนเพื่อใครอยากอึ อยากตด แล้วทุกคนก็ลุกเข้าห้องน้ำ แล้วก็มีเด็กผู้ชายวิ่งมาบอก

" ครูกุ้ง ซิกเซ้นครับ ซิกเซ้นอึครูกุ้ง" สงสารเด็กน้อยคงจะกลัวครูเวย์จนไม่กล้าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ ทำเอาเพื่อน

และครูแตกตื่นกันทั้งห้อง ฉันเองนึกว่ามีแต่อนุบาลหรือ ป.1 ที่จะเจอ ที่ไหนได้ ป.2 ก็เจออยู่


ชั่วโมงเลือกชมรมของเด็กสุดแสนจะวุ่นวาย เด็กบางคนเลือกชมรมไว้ในใจ บางคนเข้าตามเพื่อน

บางคนชอบครูคนไหนก็เข้า แต่ทุกชมรมจำกัดจำนวนในการรับนักเรียน เด็กจะต้องรีบวิ่งไปลงชื่อที่ครูชมรมอย่าง

รวดเร็วเพื่อให้ทัน แต่จะมีเด็กเล็ก ป.1 ป.2 วิ่งไม่ทัน555 หลายคนตกค้างไม่ทันเลือกชมรม ชมรมไหนก็เต็ม

จนครูต้องได้เปิดรับนักเรียนเพิ่มในบางชมรม ส่วนนักศึกษาก็สามารถเลือกชมรมที่ตนเองสนใจได้ 1 ชม

ตัวฉันเองอยู่ชมรม นันทนาการ กับครูเวย์และครูฉลอง ช่วยครูควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรม


เด็กแต่ละคนก็วิ่งไปหาชมรมที่ตนเองอยากเข้าเด็กเข้าแถวจะลงชื่อเข้าชมรม


เย็นนี้ต้องควบคุมการทำเวรห้องของเด็ก และนักศึกษาทุกคนร่วมกันเป็นเวรประจำวันตอนเย็น เนื่องจาก

คณะครูโรงเรียนทุกคนไปร่วมพิธีแปลอักษรในมหาวิทยาลัย เป็นครูเวรต้องอยู่จนกว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนจะกลับหมด

วันนี้เลยได้กลับ 18.40 น. ฉันเองไปทำธุระที่บ้านยายสันป่าตอง เลยต้องนั่งรถต่อไปอีก วันนี้เลยต้องขอพักผ่อนก่อน…เก็บตกภาพประจำวันนี้...ปุ๊บปัํบบอกว่า ผมมีหมูปิ้งด้วยครับครูกุ้งบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปัทมาภรณ์ ธิปัญจะ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)