เหมือนเมื่อสิ้นใจ

เมื่อพ่อหลวงปวงข้าลาลับแล้ว เหมือนดวงแก้วแตกพรากยากประสาน

*เหมือน...ฟ้าหล่น ฝนถล่ม ระทมเศร้า

เหมือน...สิ้นดาว เดือนอาทิตย์ ปิดแสงหนี

เหมือน...สิ้นโลก โศกเหงา หนาวทวี

เหมือน...ร่างนี้ รอสลาย ไร้วิญญาณ

....เมื่อ...พ่อหลวง ปวงข้า ลาลับแล้ว

....เมื่อ...ดวงแก้ว แตกพราก ยากประสาน

....เมื่อ...ความมืด เจนจัด รัติกาล

....เมื่อ...เราท่าน ขาดผู้ มาชูใจ

.....สิ้น...แสงสูรย์ ส่องฟ้า นภาพลบ

.....สิ้น...ทั่วจบ สามโลก สิ้นสงสัย

.....สิ้น...ราชัน บันลือโลก ขจรไกล

.....สิ้น...อะไร ไม่เหมือนสิ้น ปิ่นจักรี

.....ใจ...ประชา สามิภักดิ์ รักสุดซึ้ง

.....ใจ...ประสาน ใจถึง พระทรงศรี

.....ใจ...สมาน ใจสมัคร สามัคคี

.....ใจ...ทุกดวง อุทิศพลี จอมราชัน

.........

..........."ทรงสถิตอยู่ในใจเสมอ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog's นายเขียนความเห็น (0)