ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

เกิดชาติหน้าขอเป็นข้าจอมราชัน รองพระบาทพระองค์ท่านทุกชาติไป

*.น้อมศิระ กราบลา ฝ่าพระบาท

พระหน่อนาถ สู่ล่วง สรวงสวรรค์

เกิดชาติหน้า ขอเป็นข้า จอมราชัน

รองพระบาท พระองค์ท่าน ทุกชาติไป

*.ขอเทวัญ เทวดา มาประสิทธิ์

ที่สถิต ทุกวิมาน ทุกกาลสมัย

ดลบันดาล ปิยราช ของชาติไทย

สถิตใน สรวงสวรรค์ นิรันดร์เทอญ

************************

"จงสถิตสรวงสวรรค์นิรันดร์เทอญ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog's นายเขียนความเห็น (0)