​“9 บทบาทที่ครูปฐมวัยควรเป็น”


9 บทบาทที่ครูปฐมวัยควรเป็น

การเป็นครูปฐมวัยนั้นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลเด็กตั้งแต่เด็กเริ่มเข้ามาในสถานศึกษา ครูปฐมวัยจึงถือเป็นครูที่มีความสำคัญมากในการวางรากฐานที่ดีให้แก่เด็ก ทั้งการอบรมสั่งสอน ให้รู้จักการใช้ชีวิตให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ ฝึกทักษะการพูด ทักษะการเขียน และการอ่าน ซึ่งครูปฐมวัยจะต้องจัดเตรียมการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสติปัญญา ซึ้งการพัฒนาเหล่านั้นจะกลายเป็นบุคลิกภาพของเด็กในอนาคตเป็นสิ่งที่ครูปฐมต้องพึงกระทำให้กับเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นพลเมืองดีสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ การเป็นครูปฐมวัยที่ดีรู้จักบทบาทหน้าของครูปฐมวัยและนำไปประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปกครองและเด็ก บทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่ครูปฐมวัยควรจะเป็น มี 9 บทบาทที่ครูปฐมวัยควรจะต้องเรียนรู้ ดังนี้

เบญจา แสงมะลิ (อ้างใน เยี่ยมลักษณ์ อุดาการณ์, 2542) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้ดูแลเด็กไว้ว่าครูจะต้องมีบทบาทเป็น 9 อย่างคือ

1. นักรัก ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องเป็นคนที่รักเด็กและทำตัวให้เด็กรัก

2. นักเล่น ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องเป็นคนที่สามารถเล่นกับเด็กได้

3. นักร้อง ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องเป็นคนที่สามารถร้องเพลงเด็กได้ และสามารถเลือก

เพลงที่เหมาะสมกับเด็ก

4. นักรำ ครูผู้ดูแลเด็กต้องมีความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทำท่าทาง

ประกอบจังหวะต่างๆ

5. นักเล่า ครูผู้ดูแลเด็กต้องเป็นนักเล่านิทาน หรือเรื่องราวต่างๆ

6. นักคิด ครูผู้ดูแลเด็กต้องเป็นคนที่คิดเก่ง ในเรื่องของการคิดกิจกรรม คิดประดิษฐ์

สื่อของเล่น คิดหาทางส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็ก เป็นต้น

7. นักทำ ครูที่ดีต้องเป็นผู้ที่ขยันในการทำงาน ทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆ

8. นักฝัน เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ช่างเพ้อฝันจินตนาการ ดังนั้นครูจะต้องเป็นคนที่ช่าง

ฝันจินตนาการร่วมกับเด็กด้วย

9. นักแต่ง ครูปฐมวัยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแต่งนิทาน เรื่องราวต่างๆที่เหมาะสมกับ

เด็ก ตกแต่งห้องเรียนสถานที่ แต่งเพลง และการรู้จักแต่งตัวอ้างอิง

เพรชไฟลิน นรชาญ. (2012). แหล่งที่มาการพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย.

สืบค้นจากhttp://www.e-child-edu.com.

เทิดศักดิ์ เทิด จันเสวี.(2010).บุคคลิกภาพครูปฐมวัย.

สืบค้นจากhttps://www.gotoknow.org/posts/

หมายเลขบันทึก: 617627เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2016 15:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2016 20:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี