(๑) เตรียมจัดทริป


บ่มเพาะความแข็งแรงของสายสัมพันธ์ความรักในครอบครัว บ่มเพาะแนวความคิดในการใช้ชีวิต ส่งต่อสิ่งที่เชื่อว่าดีงาม​ให้สมาชิกรุ่นเยาว์

ประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่ยังไม่มีข่าวร้าย ไม่คาดคิดว่าการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจะมาถึงเร็วอย่างนี้

บ้านเรามองหาวันหยุดยาวที่จะใช้เวลาร่วมกัน บ่มเพาะความแข็งแรงของสายสัมพันธ์ความรักในครอบครัว

บ่มเพาะแนวความคิดในการใช้ชีวิตแบบสุขพอเพียง ส่งต่อสิ่งที่เชื่อว่าดีงามให้สมาชิกรุ่นเยาว์ ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เดินหลงทางไปให้ชีวิต

ติดกับดักในสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารของชีวิต สิ่งที่ฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็น

เป็นทริปรางวัลชีวิตของผู้เกษียณแล้ว ๔ คน ที่เป็นแบบอย่างให้น้อง ๆ ลูกหลาน

ได้เห็นความพากเพียรพยายามในการประกอบอาชีพที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม .... สัมผัสความสุขในการเล่าเรื่องชีวิตที่เอาชนะใจให้หันเหไปในทิศทางที่ดี เอาชนะอุปสรรคมากบ้างน้อยบ้าง .... คนฟังก็ฟังอย่างมีความสุขไปด้วยเสมอ

และใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยกับวัยรุ่นยุคนี้ (Internet, GPS, Line, Smartphone, Ipad, การถ่ายภาพ) วางแผนศึกษาเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยไป ศึกษาภูมิประวัติสถานที่ใหม่ที่ไม่เคยรู้

ช่วยกันเลือก หาจุดร่วม ตกลงกันได้ที่อุทัยธานี - กำแพงเพชร

^_,^

พี่สาววัยเกษียณ อดีตอาจารย์ชีววิทยา ม.ปลาย มีเวลาค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจไปเยี่ยมชม ดูวัน เวลาการเปิดให้เข้าชมได้

มีตลาดเก่าบ้านสะแกกรัง ตรอกโรงยา จ.อุทัยธานี เป็นหมุดหมายที่ทำให้ต้องนอนที่อุทัยธานีในวันเสาร์

หลานสาวจัดการ Search อ่านที่นักท่องเที่ยวเขียนถึงที่พักต่าง ๆ

เลือกได้แล้ว โทรศัพท์ติดต่อรายละเอียด โอนเงินจ่ายค่าที่พักคืนแรก

ส่วนคืนสองพักที่ตัวเมืองกำแพงเพชร คราวนี้เน้นศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในเขตเมืองก่อน

ยังมีคราวหน้านะคะหวังว่า กะว่าค่อยไปนอนในป่าอุทยานแห่งชาติศึกษาธรรมชาติบริสุทธิ์

^_,^

พอเขียนตารางท่องเที่ยวออกมา โดนแซวว่าสงสัยได้แวะที่ละ ๑๕ นาที

มิเป็นไร ... ยังต้องประมาณระยะทาง สภาพถนน สภาพแวดล้อม ค่อยปรับกันอีกที ... สบาย ๆ ตามใจสมาชิกทัวร์ทริปขึ้นนครสวรรค์ ศึกษาวิถีลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยเมืองมหาชนก กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก

วันเสาร์ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๒.๐๐ น. ล้อหมุนออกจากบ้านเบญจางค์ หลังรับสมาชิก รวมบ้านโนนพิบูลย์ และบ้านกำปั่น

(เตรียมพร้อมอาหารเช้าทานบนรถ)

๐๒.๒๐ น. แวะรับสมาชิกบ้านไม้ชายทุ่ง

๐๒.๓๐ น. ออกจากอุดรธานี ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ

๐๔.๐๐ น. ถึงขอนแก่น เลี้ยวขวาตามถนนมลิวัลย์ เลี้ยวซ้ายไป อ.พระยืน อ.มัญจาคีรี (เส้นทาง ๒๐๖๒)

เส้นทาง ๒๒๐๙ ไป อ.โคกโพธิ์ชัย เส้นทาง ๒๐๑๐ ไป อ.แก้งคร้อ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เส้นทาง ๒๒๕ ไป อ.บ้านเขว้า อ.หนองบัวระเหว อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

เข้าเขต อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองบัว อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

๐๙.๐๐ น. หยุดพักชมนิเวศวิทยา บึงบอระเพ็ดเข้าชมในอาคารแสดงสัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ

๑๐.๐๐ น. เดินทางต่อ หยุดชม ปากน้ำโพ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา (ปิงวังรวมกัน บรรจบกับ ยมและน่าน)

๑๐.๓๐ น. มุ่งหน้าทิศใต้เข้าเขต จ.อุทัยธานี ใช้เส้นทางหมายเลข ๑

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี (กังสดาล ๐๕๖ ๕๑๒ ๓๙๘, ๐๘๙ ๘๖๐ ๓๒๒๗,

นกน้อย ต.อุทัยใหม่ ริมแม่น้ำ ๐๕๖ ๕๑๑ ๙๕๒, ครัวสะแกกรัง ต.อุทัยใหม่ ๐๕๖ ๕๗๑ ๗๕๗,

๕๒๐ ๑๒๗-๘, ๐๘๙ ๖๔๔ ๕๙๕๐ ป้าสำราญ ต.เกาะเทโพ ๐๕๖ ๙๘๐ ๐๘๕, ๐๘๔ ๖๒๒ ๔๒๒๕,

สวนอาหารพรหมท่าซุง ต.น้ำซึม ๐๕๖ ๕๐๒ ๕๘๕, ๕๙๕ ตุ๋ย ปลาแรด ต.ท่าช้าง ๐๕๖ ๕๑๒ ๓๗๕)

๑๓.๓๐ น. - น้ำพุร้อนสมอทอง ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อ.หนองฉาง

๑๔.๓๐ น. - หุบป่าตาด อ.ลานสัก ชมป่าดึกดำบรรพ์ แหล่งพันธุกรรมพืช กิ้งกือมังกรสีชมพู ยุคไดโนเสาร์

(เตรียมไฟฉายประจำตัว รองเท้าเดินสบาย ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามบันไดและทางดินในถ้ำ ยาทากันยุง)

๑๖.๐๐ น. - น้ำตกไซเบอร์ อ.ห้วยคต ต้นน้ำจากผืนป่าห้วยขาแข้ง ปิด ๑๗.๐๐ น. ห่าง อ.เมือง ๘๖ กิโลเมตร

เดือนตุลาคมอาจเข้าไม่ได้ ติดต่อสอบถาม ๐๒ ๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๗๖๕

๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางกลับตัวเมือง แวะชมความงามสถาปัตยกรรม ดื่มด่ำวิถีสายน้ำศรัทธาพุทธศาสนา

- เขาสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคีรี ฝึกกำลังขาขึ้นบันได ชมภาพแพนอรามาตัวอำเภอเมืองอุทัย

๑๘.๓๐ น. พักบ้านริมนทีโฮมสเตย์ เกาะเทโพ ริมแม่น้ำสะแกกรังต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัย (๐๘๑ ๔๗๕ ๙๙๒๑)

๑๙.๐๐ น. - ถนนคนเดินตรอกโรงยา ชุมชนค้าขายของชาวจีนแต่โบราณ “เซ็กเกี๋ยกั้ง” รับประทานอาหารเย็น

๒๑.๓๐ น. กลับที่พัก นวดผ่อนคลาย พักผ่อนหลับสบายวันอาทิตย์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๕.๐๐ น. ตื่นเช้า ชมตลาดเช้าอุทัยธานี เตรียมอาหารเที่ยงสำหรับทานริมน้ำตก ห้ามลืมของฝาก “ปลาแรด”

๐๖.๐๐ น. คณะเด็กตื่นทีหลัง สูดอากาศบริสุทธิ์ ทำภารกิจส่วนตัวเก็บกระเป๋า

๐๗.๐๐ น. วางกระเป๋ารอที่รถ รับประทานอาหารเช้า เตรียมโดยบ้านริมนทีโฮมสเตย์

๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากบ้านริมนทีโฮมสเตย์

๐๘.๐๐ น. - วัดโบสถ์ สถาปัตยกรรมตะวันออกพบตะวันตก ภาพเขียนรัตนโกสินทร์ตอนต้น

- ชมภาพเรือนแพริมแม่น้ำสะแกกรัง มีทะเบียนบ้านถูกกฎหมาย ตรงข้ามเทศบาลเมืองอุทัยธานี

- วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง ชมมหาวิหารแก้ว , ปราสาททอง, หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางจากอุทัยธานี เส้นทางหมายเลข ๑ ไปนครสวรรค์

เส้นทาง ๑๒๒ เลี่ยงเมือง กลับเข้าเส้นทางหมายเลข ๑ มุ่งหน้าอำเภอขานุวรลักษณ์บุรี

จากอำเภอขานุวรลักษณ์บุรี ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ เลี้ยวซ้าย เส้นทาง ๑๒๔๒

ผ่าน อ.ปางศิลาทอง เลี้ยวขวาเข้าสู่ ๑๑๑๗

      • ศูนย์หัตถกรรมคลองลาน ทางเข้าน้ำตกคลองลาน
      • เดินป่าศึกษาต้นน้ำตกคลองลาน เล่นน้ำเย้นเย็น เปลี่ยนชุด รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. ออกจากน้ำตกคลองลาน เส้นทาง ๑๑๑๗ ถึง ต.สักงาม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทาง ๑๑๑๖

(หาตำแหน่งตลาดกล้วยไข่) มุ่งหน้า อ.เมืองกำแพงเพชร เข้าสู่เส้นทาง ๑๐๑

๑๔.๐๐ น. - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร

๑๕.๐๐ น. - ชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (ทำไมได้เป็นเมืองมรดกโลก) มองหาร้านเฉาก๊วยชากังราว

๑๖.๓๐ น. - วัดพระบรมธาตุเจติยาราม เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

๑๗.๓๐ น. - เข้าที่พัก บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร ริมแม่น้ำปิง (๐๕๕ ๗๒๑ ๙๘๔)

๑๘.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็นร้านดั้งเดิมของกำแพงเพชร (บ้านริมแม่น้ำ ๐๕๖ ๒๑๒ ๖๘๒ ร้านกินปลา

ทุ่งเศรษฐี ๐๘๖ ๙๕๓ ๐๗๓๓ วิวสวยน้ำใส ๐๕๕ ๗๑๗ ๑๙๓, ๗๒๒ ๔๓๔ สวนอาหารแม่ปิง

ริเวอร์ไซด์ ๐๕๕ ๗๒๒ ๔๕๕, ๐๘๑ ๙๗๓ ๘๐๓๘)

    • ไม่แน่ใจ ถนนคนเดินตลาดนครชุม จะเปิดไหม? โบราณเหมือนกัน
    • กลับที่พักวันจันทร์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ น. ตื่นเช้าสดชื่น ทำภารกิจส่วนตัวเก็บกระเป๋า

๐๖.๔๕ น. จัดกระเป๋าขึ้นรถ (ที่พักจัดให้มีกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง รองท้อง)

๐๗.๐๐ น. - รับประทานอาหารเช้าที่ร้านแนะนำ สุภาโภชนา ถนนราชดำเนิน ๑ เยื้องโรงแรมกอโชคชัย ๐๕๕

๗๑๖ ๙๓๗, ๐๘๓ ๒๑๖ ๘๘๗๗, ๐๘๑ ๙๗๒ ๓๗๙๙ , ร้านโปรด ....................)

๐๗.๔๕ น. ออกเดินทางจากร้านอาหาร ออกจากกำแพงเพชร ใช้เส้นทาง ๑๑๕

เลี้ยวซ้าย ต.มหาชัย เข้าสู่ ๑๒๗๘ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร

๐๙.๐๐ น. - แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

๑๐.๐๐ น. ใช้เส้นทาง ๑๐๖๕ มุ่งหน้า อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

เข้าสู่เส้นทางหมายเลข ๑๒ อ.วังทอง อ.หล่มสัก จ.พิษณุโลก รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ น. ออกจาก อ.หล่มสัก ถึง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อ.ชุมแพ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น จ.หนองบัวลำภู

๑๙.๐๐ น. เดินทางถึงบ้านไม้ชายทุ่ง บ้านกำปั่น บ้านเบญจางค์ บ้านโนนพิบูลย์ อุดรธานี โดยสวัสดิภาพ

******************

^_,^

เดี๋ยวต่อตอน (๒) นะคะ เวลาไม่พอ จะเลือกตัดรายการใด จะได้เที่ยวที่ไหนเพิ่มมา จะได้เปลี่ยนเส้นทางเพราะอะไร

ที่อ่านข้อมูลมากับที่ตาเห็น รับรู้ สัมผัส .... ความรู้สึกจะเป็นอย่างไร

โปรดติดตามนะคะ ครู่เดียว

^_,^


หมายเลขบันทึก: 617611เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2016 00:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 ตุลาคม 2016 21:23 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (6)

เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะ .... อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะ

อ่านย้อนจากตอนที่ 3 มา เหมือนรู้เฉลยล่วงหน้า แปลกดีค่ะ

แต่ยังไม่เข้าใจตัวเลข บรรทัดละ 4 ตัว ในตอนที่ 3 อยู่ดี?? ไม่ดีซิ (ฮา)

ขอบคุณมากค่ะพี่เปิ้น อากาศเย็นมาแล้ว ดูแลสุขภาพเช่นกันนะคร้า มีความสุขตามประสาพี่น้องลูกหลานเที่ยวด้วยกันค่ะ

ตัวเลข ๔ ตัว คือ ชื่อลำดับ file จากภาพต้นฉบับค่ะคุณพี่ดารนี ตอนที่พี่อ่านบันทึกนั้น แปลว่ายังลงภาพไม่เสร็จค่ะ

อภัยให้น้องด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

-สวัสดีครับ

-ตามมาติดตามเส้นทางการท่องเที่ยวครับ

-เพียงบันทึกแรกก็น่าตื่นเต้นแล้วล่ะครับ 55


ตื่นเต้นตรงเส้นทางที่ไม่เคยไปนี่ละคะคุณเพชรฯ ลุ้นว่าจะเจออะไรบ้าง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี