โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 7
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังจากได้ 13 วันไปแล้ว
ใช้สมุนไพรกำจัดแมลง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรอินทรีย์ ตำบล เจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ห้อง 57/41ความเห็น (0)