นางสาว มัณฑนา ชัยบ้านกุด

ปัญหาจากการใช้หลักสูตร เนื่องด้วยทางวิทยาลัย ได้มีการนำหลักสูตร ทวิศึกษามาใช้ ซึ่งทางแผนก ที่สอน ได้จัดการเรียนการสอน ให้กับ นักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ จึงพบว่า นักเรียนที่มาเรียนนั้น เป็นนักเรียนที่เรียน ในโรงเรียนสังกัดของสพฐและได้เข้ามาเรียนในสายอาชีวะด้วย จึงจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความแตกต่างของนักเรียนที่มาเรียนนั้น จะมีทักษะของสายอาชีพ น้อยกว่านักเรียน ที่ตั้งใจเข้ามาเรียนสายอาชีวะโดยตรง ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจะต้องมุ่งเน้น พัฒนาทักษะ ด้านงานช่าง ให้กับนักเรียนกลุ่มทวิศึกษา เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนที่เรียนจบ บางคนมุ่งเน้นที่จะทำงานในด้านสายอาชีพ จึงจำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้านช่างอยู่มาก เพื่อตอบโจทย์ต่อตลาดภาคแรงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการใช้หลักสูตรความเห็น (0)