นายนรเศรษฐ์ ชาติวีรัตนไตร

ปัญหาการใช้หลักสูตร อาชีวะ2556 และปรับปรุง 2558 ปัญหาในการใช้งาน เกิดขึ้นจาก การที่ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแสดงออก ถึงปัญหาที่แท้จริงในการใช้งานได้ กล่าวคือ ผู้สอนเป็นผู้ใช้งานหลักสูตรโดยตรง แต่ไม่สามารถสะท้อนปัญหา ขึ้นไปสู่ผู้ที่ผลิตหลักสูตรได้ แม้ว่าการปรับปรุงหลักสูตร การประเมินหลักสูตร จะเกิดขึ้น บ่อยเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ ในมุมมองของผู้สอน การแก้ไขปัญหา ในการใช้หลักสูตร การใช้หลักสูตร ผู้ใช้ ย่อมทราบปัญหาได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหา ที่ดีที่สุด ก็ต้องเริ่มจากผู้ใช้ กาวคือ ให้ผู้ใช้งาน หรือผู้สอน สามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น โดยไม่ทำให้เสียโครงสร้างของหลักสูตร เพื่อปรับให้ หลักสูตรนั้น ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการใช้งานให้ได้มากที่สุด และให้ผู้สอน สามารถสะท้อนปัญหา ในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ในปีต่อไปได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการใช้หลักสูตรความเห็น (0)