ดุลอำนาจเพี้ยน

GD
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักการเมืองได้รับเลือกตั้งแล้วเข้าไปเป็นลูกน้องข้าราชการประจำหรือ !!!

นักวิชาการวิพากษ์ ข้อหา ดื้อ ไม่ฟัง ป ป.ช

ดุลอำนาจคือ สภาคุมนายก

อำนาจนิติบัญญัติคุมอำนาจบริหาร

อำนาจบริหาร คุมข้าราชการประจำ

แต่นี่ ---กลายเป็นข้าราชการประจำหรือองค์กรอิสระคุมนายกอีกทีหนึ่งเพราะเตือนแล้วไม่เชื่อ

ข้าราชการประจำทักท้วงแล้วไม่เชื่อ ถือว่าผิด

ถามว่า นักการเมืองได้รับเลือกตั้งแล้วเข้าไปเป็นลูกน้องข้าราชการประจำหรือ !!!

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ สุขุม นวลสกุล

อดีตอธิการบดี มหาวืทยาลัยรามคำแหง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน perspectiveความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

I wonder if 'people who exercise their voting right' control 'politicians' (or the orther way round).

Should it not be clear that where laws exist in use, laws must be followed by 'everyone'. Any failure or short-fall in laws should and should be rectifiable by 'everyone'.

I don't know enough of the issues leading to this : นักการเมืองได้รับเลือกตั้งแล้วเข้าไปเป็นลูกน้องข้าราชการประจำหรือ ! But I would say this if there are laws over those issues, both politicians and public servants (as instrument) must follow the laws, Irrespect of who manages the issues.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

  • sr
  • วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
  • นงนาท สนธิสุวรรณ
  • คุณ sr คะ กฏหมายคงต้องการใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ทุกวันนี้ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่ากฏหมายข้อเดียวกันถูกบังคับใช้กับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน หลายมาตรฐานจนน่ากลัวค่ะ