เมื่อรู้ว่า...

เมื่อรู้ว่า...ไม่เหมาะสม...ไม่ดี และเป็นโทษแก่ตัวเองและคนใกล้ชิด..เราต้องทิ้งมันไปซะ..เจ้าความชั่วร้ายนี่

เมื่อรู้ว่า...ไม่เหมาะสม...ไม่ดี และเป็นโทษแก่ตัวเองและคนใกล้ชิด..เราต้องทิ้งมันไปซะ..เจ้าความชั่วร้ายนี่

แต่บางสิ่ง บางเรื่องไม่ใช่ความชั่วร้าย แต่เป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเอง...

แต่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งไป เพราะมีหนทางที่ดีกว่า...รออยู่

เมื่อเลือกหนทางที่คิดว่า..ดีกว่า และจะเดินทางไปนั้น ก็ต้องเดินทางไปอย่างสง่าภาคภูมิ

และจะต้องเดินทางไปสู่เส้นชัยได้

คน..ย่อมมีวิถีแนวทางการดำเนินชีวิตที่คล้ายกัน แต่ก็แตกต่างกัน

หากจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน เรา...ว่ากันไม่ได้

ในเมื่อท่านเลือกของท่านเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญพรความเห็น (0)