คนมะเก่าสอนลูกหลานว่า......

คนมะเก่าสอนลูกหลานว่า......
บ่ดีฮู้ก่อนหมอ
บ่ดีซอก่อนปี่
บ่ดีหนีปัญหา
บ่ดีตีหมาต่อหน้าเจ้า
บ่ดีไจ้คนเฒ่ากว่าตั๋ว
บ่ดีไต่ขัวเล่มเดียว
บ่ดีเตียวป่าฮก
บ่ดีอู้ลามกในวัด
บ่ดีขัดคนเมา
บ่ดีถากเสาแป๋งหลัว
บ่ดีห่มขัวก่อนข้าม
บ่ดีห้ามคนทำบุญ
บ่ดีหนุนคนทำผิด
บ่ดีปิดลูกปิดเมีย
บ่ดีหัวเสียใส่แขก
บ่ดีแหกประเพณี
บ่ดีป้ายสีคนบริสุทธิ์
บ่ดีไปมุดมุ้ง สาว
บ่ดีไปห๋าวกลางหมู่
บ่ดีไปขู่เอาของไผ
บ่ดีหนีไกลปี่น้อง
บ่ดีไปฟ้องเจ้านาย
บ่ดีโวยวายเกิ๋นเหตุ
บ่ดีโลภเขตคันนา
บ่ดีคิงฮาใส่ป่อแม่
บ่ดีไปแว่บ่อนพนัน
บ่ดีนั่งฝันลมๆแล้งๆ
บ่ดีขัดแย้งกับหัวหน้า
บ่ดีอวดกล้าอวดล๊วก
บ่ดีไปส๊วกฮางเผิ้ง
บ่ดีหน้าบึ้งใส่คนฮัก
บ่ดีไปตั๊กคนหาปล๋า
บ่ดีไจ้กาถาในตางตี่ชั่ว
บ่ดีไปยั่วคนพาล
บ่ดีสอนลูกหลานต๋อนกิ๋นข้าว
บ่ดีกิ๋นเหล้าวันศีล
บ่ดีแกว่งตี๋นหาหนาม
บ่ดีไปถามคนเย่อหยิ่ง
บ่ดีอ้อยอิ่งยามเมื่อเต๋มใจ๋
บ่ดีขานไขกำหยาบ
บ่ดีอาบน้ำเจี่ยว ......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนก้นบาตรความเห็น (0)