...2 คำ...

สองคำ ทำให้ ชื่นมื่น

วันคืน หมุนเวียน เปลี่ยนผัน

มิตรภาพ ไม่อาจ ลืมกัน

ทุกวัน สรวลเส เฮฮา

*****

โกทูโน ประเทือง เลืองชื่อ

เลื่องลือ ชื่อเสียง ทิศา

มิตรภาพ ตามติด ความรู้มา

มากค่า มากล้น เหลือประมาณ

*****

เติมเต็ม ความรู้ ประสบการณ์

ประมาณ ไม่ได้ มหาศาล

พบรู้ พบสุข เหลือประมาณ

การงาน การจิต มิตรไกล

*****

ครูอ้อย น้อยค่า รักรู้

มาดู มาอ่าน ไม่ไปไหน

มารับ มาเพิ่ม เติมใจ

เมื่อวาน ได้พี่ชาย มาหนึ่งคน

*****

พี่ชาย ครูอ้อย เป็นอาจารย์

สอนศิษย์ วิทยาทาน ทุกแห่งหน

ปณิธาน ตั้งมั่น ปฏิบัติตน

ช่วยคน ช่วยครู รู้ยิ่งนาน

*****

เมตตา ศรัทธา หมั่นเพียร

น้องนี้ ต้องเรียน เขียนอ่าน

ขอบคุณ พี่ชาย อาจารย์

ประสาท วิทยาทาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญพรความเห็น (0)