วันที่ 90 งานมุฑิตาจิตท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (27/09/2559)

“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ”

และแล้วก็ถึงวันนี้ วันที่โรงเรียนบ้านศาลาแห่งนี้ได้จัดงานมุฑิตาจิตให้กับท่านผู้อำนวยการประเสิรฐ อธิพรหม ที่ท่านได้ทำงานมาเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้ว และถึงเวลาที่ท่านจะได้ พักผ่อนโดยที่วันนี้ฉันและเพื่อนนักศึกษาได้อยู่ประจำจุดรับลงทะเบียนตั้งแต่เช้าตรู่ของวัน ก็จะมีทั้งผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติหลายคนมาร่วมงานด้วย และนอกจากการรับลงทะเบียนก็ได้ ทำการเตรียมการแสดง และช่วยแต่งตัวให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยโดยที่วันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้แสดงการเต้นประกอบเพลง รักคือฝันไป ซึ่งเมื่อถึงเวลาทำการแสดงมีทั้งเต้นถูกและไม่ถูก แต่ก็น่ารักในแบบเด็กๆ ท่านผู้อำนวยก็ให้รางวัลนักเรียนและชื่นชมว่าน่ารักมากๆด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)