วันที่ 89 เตรียมงานมุฑิตาจิตท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (26/09/2559)

ในวันนี้จะเป็นการเตรียมงานมุฑิตาให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา โดยที่ช่วงเช้าจะมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ และตอนบ่ายจะเป็นการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆ รวมถึงนักเรียนแต่ละห้องที่จะมีการแสดง ห้องละ 1 การแสดง และทำการซ้อมใหญ่บนเวทีที่จะทำการแสดงจริงในวันพรุ่งนี้ โดยที่ฉันจะต้องไปช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมดูแลการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยให้นักเรียนไปซ้อมบนเวทีใหญ่แล้วกลับมาซ้อมต่อที่ห้องเรียน นักเรียนแต่ละคนก็ตั้งใจทำและทำออกมาได้ดีเช่นกันและในตอนเย็นหลังเลิกเรียนครูและบุคลากรทุกคนต่างก็ช่วยกันจัดสถานที่ และเตรียมความพร้อมสำหรับงานมุฑิตาจิตในวันพรุ่งนี้ด้วย ในส่วนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็จะช่วยกันจัดดอกไม้และโต๊ะเก้าอี้ เรียกได้ว่าเป็นงานที่ถนัดงานหนึ่งตั้งแต่มาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนแห่งนี้ และในวันพรุ่งนี้ทุกคนก็มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกันไป ในส่วนของฉันและเพื่อนก็จะได้รับหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนของผู้ปกครองที่มาร่วมงานด้วย


(ขอขอบคุณรูปภาพจากครุอุไรวรรณ วรรธนะวาสิน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)