วันที่ 92 "สามัคคีคือพลัง"(วันที่28ก.ย.59 )

วันนี้ครูแคทมาโรงเรียนเช้า ได้มาควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตบริการ ซึ่งวันนี้มีนักเรียนมาทำความสะอาดเขตบริการมากเป็นพิเศษ การทำความสะอาดเขตบริการของนักเรียนชั้นป. 3/6 ครูแคทได้แบ่งจุดให้นักเรียนหญิงทำด้านหน้าห้องน้ำและนักเรียนชายทำหลังห้องน้ำ แต่เนื่องจากว่านักเรียนหญิงมีจำนวนมากกว่า และตรงเขตบริการหน้าห้องน้ำจากที่เคยมีต้นไม้ ที่ปกติจะมีใบไม้หล่นทุกวัน แต่โรงเรียนได้ตัดต้นไม้ทิ้งไปแล้ว เพื่อทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ทำให้การทำความสะอาดหน้าห้องน้ำเสร็จเร็วกว่านักเรียนชายที่ทำหลังห้องน้ำ แต่นักเรียนหญิงก็ได้มาช่วยนักเรียนชายทำความสะอาดหลังห้องน้ำ แสดงถึงความสามัคคีในห้องเรียน นอกจากนี้เมื่อนักเรียนทำเขตบริการของห้องตัวเองเสร็จ และยังมีเวลาเหลือก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง ก็ได้ให้นักเรียนไปช่วยเพื่อนต่างห้องที่ยังทำความสะอาดเขตบริการยังไม่เสร็จด้วย ทำตัวน่ารักแบบนี้ทุกวันนะคะ

วันนี้มีสอนชั่วโมงเดียวในชั่วโมงแรก ทำให้หลังจากสอนเสร็จมีเวลามานั่งเครียงาน แผนการสอนและเร่งให้ครูพี่เลี้ยงและครูรองผู้อำนวยการเซ็น เนื่องจากท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการและยุ่งๆกับการเครียงาน ทำให้เราต้องเร่งงานทุกอย่างที่ต้องให้ท่านทั้งสองเซ็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านมากเกินไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)