"นิเทศสังคม" 13 กันยายน 2559

และแล้วก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของการนิเทศวิชาสังคมศึกษา วันนี้ก็เตรียมการมาเป็นอย่างดี แผนการสอนพร้อม สื่อพร้อม คนสอนก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ เรื่องที่จะให้นิเทศในวันนี้ก็คือ เรื่องสินค้าและบริการ กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะมีสื่อการสอนที่ดึงดูดใจนักเรียน นั่นก์คือ โปเกบอลสินค้าและบริการ ซึ่งเป้นสื่อการสอนที่ครูได้ผลิตขึ้นเอง และเคยได้นำเสนอไว้ในโกทูโน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เป็นสื่อที่คล้ายกันเพียงแต่เปลี่ยนรูปข้างในให้เป็นสินค้าและบริการเท่านั้นเอง ทำให้การสอนในวันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และในการนิเทศครั้งสุดท้ายอาจารย์ก็ได้ให้นำแผนกลับไปปรับให้ดีที่สุดมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ จากนั้นก็นำใส่ในซองปิดผนึกแล้วส่งให้อาจราย์เพียง 1 แผนเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)