GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นักเรียนหนีกลับบ้าน

นักเรียนหนีกลับบ้าน

การแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  หลบหนีกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนปกติแก้ปัญหาโดย

1.        ประชุมครู ผู้ปกครอง ที่มีนักเรียน อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     เพื่อชี้แจง ถึงปัญหาที่นักเรียนหนีเรียน กลับก่อนเวลา พบสาเหตุว่า ปัญหาทางโรงเรียน เนื่องจากคาบที่นักเรียนกลับก่อนเป็นคาบอิสระ คาบที่ครูมอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเอง คาบลูกเสือ คาบที่ครูไม่สอนหรือติดประชุม ปัญหาจากผู้เรียน เบื่อหน่ายวิชา/ครูผู้สอนในบางวิชา ขี้เกียจร่วมกิจกรรม เป็นต้น

2.        หามาตรการป้องกันการหนีเรียนกลับก่อนเวลาโดย ให้ผู้ปกครองสังเกตสอบถามถึงสาเหตุวันที่กลับก่อน ทางโรงเรียนจัดทำสมุดบันทึกเวลาลงชื่อเข้าเรียน-ลงชื่อกลับบ้าน จอดรถไว้ในโรงเรียน

3.        เมื่อพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ครูทุกคนลงโทษโดยให้พัฒนาโรงเรียน และสร้างความเข้าใจที่ดีกับนักเรียน

ผลการแก้ปัญหา  นักเรียนกลับบ้านตามกำหนดเวลาเลิกเรียนตามปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 61651
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ดูเข้มแข็งเด็ดขาด  สมอยู่ฝ่ายปกครองเลยค่ะ