paradox

◄ ประวัติ + รูปภาพ Paradox ตอนยังใช้ชื่อ

 

ตั้งแต่นั้นก็ก่อตั้งวงดนตรี3ชิ้นชื่อ”หอยจ๊อ” โดยการรวมตัวกันของ ต้า สอง พี่โน้ตและเหล่าเพื่อนๆมาช่วยร้องนำ (ตอนนั้นต้าเล่นกีต้าร์อย่างเดียว)  เล่นได้ประมาณ1ปีจึงเริ่มอยากทำเทปขายเพื่อนๆ จึงเข้าห้องอัด อัดเพลงเพื่อทำอัลบั้มกันเอง  ตอนนั้นด้วยความที่ไม่มีใครเป็นนักร้องที่แท้จริง ทางวงจึงลงความเห็นว่า ให้ต้าทำหน้าที่นักร้องนำตั้งแต่นั้นมา

           ต่อมาหอยจ๊อก็พบกับปัญหาที่นักดนตรีส่วนใหญ่เจอ คือ   คุณภาพเสียงที่อัดมาแย่,ไม่มีทุน     ประกอบกับมีรุ่นพี่ที่คณะแนะนำให้นำเพลงไปเสนอค่ายเทป ทำให้ทางวงจึงเดินเข้าไปเสนอDEMOกับค่าย EASTERNSKY REC. และโชคดีได้ร่วมงานกับค่ายตั้งแต่นั้นมา แต่เพราะความที่ชื่อหอยจ๊อ ฟังแล้วไม่น่าจะใช้ได้นาน ทางค่ายจึงแนะนำให้ลองหาชื่อใหม่ พอดีสองไปเปิดตำราเกี่ยวกับUFO พบศัพท์แปลกๆว่า ‘PARADOX’ ซึ่งแปลว่า วัตถุประหลาด.คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับความรู้สึก,อะไรที่ขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งเหมาะกับนิสัยของสมาชิกในวง คือดูภายนอกเรียบร้อยแต่จริงๆสนุกสนาน โดยเฉพาะเวลาอยู่บนเวที และก็ได้คลอดอัลบั้มแรกในชื่อ PARADOX ชื่อชุด ‘LUNATIC PLANET’(ดวงดาวบ้าๆบวมๆ) โดยร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ พี่แก็ป ทีโบน เพลงเด่นๆได้แก่ “นักมายากล” “ไก่” “โรตีที่รัก” “เสือไบ”
 ตั้งแต่นั้นก็ก่อตั้งวงดนตรี3ชิ้นชื่อ”หอยจ๊อ” โดยการรวมตัวกันของ ต้า สอง พี่โน้ตและเหล่าเพื่อนๆมาช่วยร้องนำ (ตอนนั้นต้าเล่นกีต้าร์อย่างเดียว)  เล่นได้ประมาณ1ปีจึงเริ่มอยากทำเทปขายเพื่อนๆ จึงเข้าห้องอัด อัดเพลงเพื่อทำอัลบั้มกันเอง  ตอนนั้นด้วยความที่ไม่มีใครเป็นนักร้องที่แท้จริง ทางวงจึงลงความเห็นว่า ให้ต้าทำหน้าที่นักร้องนำตั้งแต่นั้นมา
           ต่อมาหอยจ๊อก็พบกับปัญหาที่นักดนตรีส่วนใหญ่เจอ คือ   คุณภาพเสียงที่อัดมาแย่,ไม่มีทุน     ประกอบกับมีรุ่นพี่ที่คณะแนะนำให้นำเพลงไปเสนอค่ายเทป ทำให้ทางวงจึงเดินเข้าไปเสนอDEMOกับค่าย EASTERNSKY REC. และโชคดีได้ร่วมงานกับค่ายตั้งแต่นั้นมา แต่เพราะความที่ชื่อหอยจ๊อ ฟังแล้วไม่น่าจะใช้ได้นาน ทางค่ายจึงแนะนำให้ลองหาชื่อใหม่ พอดีสองไปเปิดตำราเกี่ยวกับUFO พบศัพท์แปลกๆว่า ‘PARADOX’ ซึ่งแปลว่า วัตถุประหลาด.คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับความรู้สึก,อะไรที่ขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งเหมาะกับนิสัยของสมาชิกในวง คือดูภายนอกเรียบร้อยแต่จริงๆสนุกสนาน โดยเฉพาะเวลาอยู่บนเวที และก็ได้คลอดอัลบั้มแรกในชื่อ PARADOX ชื่อชุด ‘LUNATIC PLANET’(ดวงดาวบ้าๆบวมๆ) โดยร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ พี่แก็ป ทีโบน เพลงเด่นๆได้แก่ “นักมายากล” “ไก่” “โรตีที่รัก” “เสือไบ”
 ตั้งแต่นั้นก็ก่อตั้งวงดนตรี3ชิ้นชื่อ”หอยจ๊อ” โดยการรวมตัวกันของ ต้า สอง พี่โน้ตและเหล่าเพื่อนๆมาช่วยร้องนำ (ตอนนั้นต้าเล่นกีต้าร์อย่างเดียว)  เล่นได้ประมาณ1ปีจึงเริ่มอยากทำเทปขายเพื่อนๆ จึงเข้าห้องอัด อัดเพลงเพื่อทำอัลบั้มกันเอง  ตอนนั้นด้วยความที่ไม่มีใครเป็นนักร้องที่แท้จริง ทางวงจึงลงความเห็นว่า ให้ต้าทำหน้าที่นักร้องนำตั้งแต่นั้นมา
           ต่อมาหอยจ๊อก็พบกับปัญหาที่นักดนตรีส่วนใหญ่เจอ คือ   คุณภาพเสียงที่อัดมาแย่,ไม่มีทุน     ประกอบกับมีรุ่นพี่ที่คณะแนะนำให้นำเพลงไปเสนอค่ายเทป ทำให้ทางวงจึงเดินเข้าไปเสนอDEMOกับค่าย EASTERNSKY REC. และโชคดีได้ร่วมงานกับค่ายตั้งแต่นั้นมา แต่เพราะความที่ชื่อหอยจ๊อ ฟังแล้วไม่น่าจะใช้ได้นาน ทางค่ายจึงแนะนำให้ลองหาชื่อใหม่ พอดีสองไปเปิดตำราเกี่ยวกับUFO พบศัพท์แปลกๆว่า ‘PARADOX’ ซึ่งแปลว่า วัตถุประหลาด.คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับความรู้สึก,อะไรที่ขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งเหมาะกับนิสัยของสมาชิกในวง คือดูภายนอกเรียบร้อยแต่จริงๆสนุกสนาน โดยเฉพาะเวลาอยู่บนเวที และก็ได้คลอดอัลบั้มแรกในชื่อ PARADOX ชื่อชุด ‘LUNATIC PLANET’(ดวงดาวบ้าๆบวมๆ) โดยร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ พี่แก็ป ทีโบน เพลงเด่นๆได้แก่ “นักมายากล” “ไก่” “โรตีที่รัก” “เสือไบ”
 อัลบั้มแรก Lunatic Planet    ออกแบบปกโดยพี่ปุ้ยตีสิบ

 ช่วงที่จะออกตระเวณทัวร์ พี่โน้ตได้แนะนำมือกีต้าร์อีกคนเพื่อมาเล่นสมทบให้วงแน่นขึ้น   ชื่อ “บิ๊ก" หนุ่มผมยาวคณะนิติตั้งแต่นั้นมา  บิ๊กก็กลายมาเป็นกำลังสำคัญของวงและมีบทบาทต่อเพลงต่างๆของ PARADOX เรื่อยมา จนตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงPARADOX อย่างเต็มตัว  หลังจากนั้นประมาณปี2539 EASTERNSKY ก็ยุบบริษัทลงไป วงจึงว่างเว้นจากการออกอัลบั้มไปประมาณ1ปี ช่วงนั้นต้ากับสองก็กำลังเรียนอยู่ปีสุดท้าย และพี่โน้ตแต่งงานและบินไปเรียนต่อด้านSound Engineer ที่U.S.A.

ช่วงที่เรียน ต้ากับสองก็ต้องทำงานจบ สองเกิดความคิดที่จะทำเทปเพลงของวงส่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน ทั้งสองคนจึงอัดเพลงแล้วหาที่ปั๊มเป็นเทปจริงเพื่อขายในงานประจำปีของคณะ โดยห้องอัดใช้คอมพิวเตอร์บ้านต้าอัด โดยใช้ชื่อชุดตามที่คนเรียกว่า “แมลงวันสเปน” ในสังกัดค่าย TATA Rec.(ตาต้าเร็คคอร์ด) เป็นชื่อที่ต้าตั้งค่ายเทปเล่นๆ ทำออกมา1,000 ตลับ
    
      
                                                                                                                                                           
              เทปแมลง วันสเปน  
                                                                                                                                           ของแท้ต้องพิมพ์ผิด เป็น"แมลงวันเสปน"
เทปParadox And My friends

   ในปีต่อมา(2541) คลอดอีกอัลบั้ม  ชื่อ’PARADOX And My Friends’   เป็นอัลบั้มที่มีเพลงใหม่ของวงอยู่หน้าA ส่วนหน้าB เป็นเพลงของเพื่อนๆที่มาอัดเสียงที่บ้าน ช่วงนั้นพอดีป๋าเต็ด DJ คลื่นวิทยุแห่งหนึ่งบังเอิญได้นำเพลง ไปเปิดออกอากาศในรายการ และรู้สึกสนใจ จึงชักชวนให้PARADOX ลองมาเสนอDEMO กับค่ายจีนี่ดู แต่ในขณะนั้นสมาชิกวงเหลืออยู่แค่3คน คือ ต้า สอง บิ๊ก ช่วงนั้นก็ได้รุ่นน้องชื่อ “ดำ”     มาช่วยตีกลองให้แทนพี่โน้ต และหลังจากคุยกับทางบริษัทจีนี่เครือแกรมมี่

 

Ittipong  Kriddakorn  [tar]
Vocal / GuitarKachadphaiy   Kanchanapha  [Big]Guitar

Jakkapong  Siririn [Song]
Bass
Setthaporn  Kriddakorn  [Joey]
Drum

http://surin.info:64/board/discuss.php?tid=3870_18555

 

อัลบั้ล

Title : Lunatic Planet
Producer :
Executive Producer :
Recording Studio :
Label : Eastern Sky Records
Release Date :

Track List :

-

 

 

Title : Summer
Producer :
Executive Producer :
Recording Studio :
Label : Genie Records
Release Date :

 

 

Track List :

น้องเปิ้ล / Love / ภารตะฟิล์ม / มีแต่เธอ / ฤดูร้อน / ร.ด.แดนซ์ / โดดน้ำตาย / ท่ามกลาง / 3 มิติ / ไถล / อยู่ในใจ / ทัชมาฮาล

 

 

Title : On The Beach
Producer :
Executive Producer :
Recording Studio :
Label : Genie Records
Release Date :

 

 

Track List :

ดาว / สงสัย / 3 มิติ / ไก่ (คนขายไก่) / เพ้อ / ฤดูร้อน / ไถล / Love / มีแต่เธอ / อยู่ในใจ

 

 

Title : On The Rainbow
Producer :
Executive Producer :
Recording Studio :
Label : Genie Records
Release Date :

 

 

Track List :

รุ้ง / กลิ่นโรงพยาบาล / เพลงสุดท้าย / ไฟ / ทะเลแสนหวาน / กวีบทเก่า / คู่ควร / ผีเสื้อกับดอกไม้ / คลาย / เศษ / แมลงวัน / นั่งเศร้า / Bonus Track

 

 

Title : FaT Live The Paradox Circus
Producer :
Executive Producer :
Recording Studio :
Label : Genie Records
Release Date :

 

 

Track List :

CD01 ไก่ / กลิ่นโรงพยาบาล / โรตีที่รัก / ทัชมาฮาล / มีแต่เธอ / อะไรที่ฉันเป็น / 3 มิติ / น้องเปิ้ล / Love / ไถล / นักมายากล
CD02 เพ้อ / ดาว / Sexy / ท่ามกลาง / แมลงวัน / สงสัย / ฤดูร้อน / รุ้ง / ไฟ / ร.ด.แดนซ์ / เสือใบ

 

 

Title : Freestyle
Producer :
Executive Producer :
Recording Studio :
Label : Genie Records
Release Date :

 

 

Track List :

Sexy /ทาส / บ่วงไฟ / ขอ / ไซโค / โลภ / สตาร์ / บอลลูน / เทพธิดา / นักมายากล / กรงทอง / ปิศาจ / จันทร์เหงา / Bonus Track

 

 

Title : Hit Me
Producer :
Executive Producer :
Recording Studio :
Label : Genie Records
Release Date :

 

 

Track List :

ทาส / ฤดูร้อน / Love / เพลงสุดท้าย / 3 มิติ / รุ้ง / นักมายากล / ขอ / เพ้อ / ดาว / Sexy / น้องเปิ้ล / ร.ด.แดนซ์ / เศษ

::more info:: http://www.tatamag.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* F a C E -- R a T z *★.•°•.°´¯)*¤°

คำสำคัญ (Tags)#งาน

หมายเลขบันทึก: 61638, เขียน: 21 Nov 2006 @ 14:25 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 13:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นางสางกมลรัตน์ ขุนทอง (June)
IP: xxx.57.150.208
เขียนเมื่อ 

วิจารณ์งานของ นายทศพล ทองย้อย

ที่ blog http://gotoknow.org/blog/infinity-emo

งานเรื่อง วง paradox

ข้อมูลที่เก็บมา ก็เนื้อหาเยอะดี ทำให้สามารถรู้จักประวัติของพี่ ๆ วง ก็ดี ๆ ให้หนุ่ม เต็ม10 ฮิ้ววว...

แหล่งข้อมูล น่าจะหามาจากแหล่งอื่นบ้างน้า... เช่น แหล่งข่าวทางทีวี หรือแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ แบบว่าหาง่ายอ่ะ วงไทย แอบเปลืองตังค์อ่ะเดะ ช่างมันเถอะเนอะ ^^

วิธีการเก็บข้อมูล ก็แบบว่า เชื่อถือได้แหละเนอะ รู้ว่าหนุ่มสนิท -0- ก็เอามาจาก web official ของ paradox ใช่ปะล่ะ ก็เชื่อถือเรื่องประวัติได้สูงล่ะ เรื่องรายการของก็ชัวร์ ๆ อยู่แล้ว น้องหนุ่มเต็มสิบ ๆๆ

วิธีการที่เรียบเรียงข้อมูล แยกเป็นส่วน ๆ ดี ทำให้ดูง่าย จัดข้อมูลเป็นหมู่ ๆ แต่น่าจะมีหัวข้อให้หน่อยนะจ๊ะน้องหนุ่ม ^^