ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน

          ครูนำข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก   การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ มาพูดหน้าเสาธงในตอนเช้าเป็นประจำ  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้และติดตาม

          ครูให้นักเรียนทำงานส่งครู โดยการไปห่าข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก หรือกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบ  ด้วยวิธีการจดบันทึกทุกวันถึงผลการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยนำมาส่งครูทุกวันจันทร์ครูจะให้คะแนนความสนใจและเป็นคะแนนเก็บวิชาพลศึกษา

                จากการให้งานนี้ทำให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือขึ้นอีกมาก เพราะนักเรียนจะต้องหาจากหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์กีฬารายวันทุกวัน