microbilirubin มันก็คือ bilirubin นี่ละครับโดยความสำคัญทางการแพทย์แล้วเราจะมุ่งประเด็นไปที่ Unconjugated bilirubin  เพราะว่ามันเป็นตัวอันตรายยิ่งถ้ามันมีมากในเด็กแรกเกิด

ถามว่าทำไมเรียกมันว่า microbilirubin เพราะว่าการจะวัดค่าของมันเราจะเอาเลือดมาน้อยๆใส่ใน Hematocrit  tube มาปั่นแล้วไปวัดค่า bilirubin ในเครื่องวัดเฉพาะ

ค่าปกติ ผู้ใหย๋ ไม่เกิน 1.0mg/dl

แต่ในเด็กจะมากกว่า แต่ถ้ามากกว่า 10.0 ขึ้นไปก็ต้องติดตามสาเหตุแล้วล่ะครับท่าน จะได้หาทางรักษา เพราะจะทำให้เกิด kernicterus ได้