GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สนุกกับคำใหม่เข้าใจความหมาย

สนุกกับคำใหม่เข้าใจความหมาย

สนุกกับคำใหม่เข้าใจความหมาย

              ข้าพเจ้าสอนคำใหม่ในบทเรียนนักเรียนมักจะอ่านไม่ค่อยออกและเขียนไม่ถูกเป็นบางคำ ที่สำคัญนักเรียนบางคนไม่สนุกกับการเรียนทำให้การเรียนการสอนไม่ค่อยบรรลุตามจุดประสงค์เท่าใดนัก ข้าพเจ้าจึงคิดหาเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะให้พวกเขาเรียนรู้คำใหม่ทั้งอ่าน เขียน และความหมายของคำไปพร้อมๆกันอย่างสนุกสนาน โดย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละห้าคน ครูแจกบัตรคำใหม่ให้นักเรียนกลุ่มละเท่าๆกันโดยทุกกลุ่มจะได้คำใหม่ที่เหมือนกัน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านและหาความหมายของคำใหม่ที่ได้จนครบทุกคำ หลังจากนั้นให้นำคำใหม่ไปแต่งประโยค แต่งเรื่อง หรือแต่งนิทานก็ได้ โดยเรื่องที่แต่งต้องประกอบด้วยคำใหม่ให้ครบทุกคำ แล้วต่อจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มหรือทั้งกลุ่มก็ได้ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นโดยการเล่าเป็นนิทานหรืออ่านข้อความ ประโยคตามที่แต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งขึ้นมา  ข้อความประโยคหรือนิทาน จากคำใหม่คำเดียวกันที่แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนั้นก็จะสนุกสนานแตกต่างกันไปหลากหลายรูป พวกเขาก็จะได้ฟังซ้ำๆหลายรอบแต่ไม่น่าเบื่อ เพราะแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกัน  ในครั้งต่อๆไปครูอาจจะแจกคำใหม่ให้แต่ละกลุ่มโดยบัตรคำไม่ซ้ำกันก็ได้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้คำใหม่หลายคำมากขึ้น และเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานในวิชาภาษาไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 61645
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)