เทคนิคการสอนสืบเสาะ

  ติดต่อ

  เทคนิคการสอนสืบเสาะ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   พบว่านักเรียนส่วนมากต้องมีการสืบค้นข้อมูลค้นคว้าหาคำตอบจากใบความรู้ หรือหนังสือเรียนนักเรียนไม่ชอบอ่านข้อความและหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้า  จึงจัดทำหนังสือ วิทยาศาสตร์น่ารู้โดยนักเรียนจะรวมกลุ่มและวางแผนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด , มุมความรู้ในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ , วารสาร , เอกสารต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ และนำมาสรุปเป็นคอล์ลัมวิทยาศาสตร์ หรือทำเป็นหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดผลงานเป็นป้ายนิเทศ ให้นักเรียนชั้นอื่น ๆได้มาอ่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ครูจะให้รางวัลหนังสือพิมพ์ ที่เป็นฉบับดีเด่นในแต่ละชั้น  โดยการให้คะแนนของนักเรียนที่ได้อ่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 61640, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-11 15:49:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การสอนวิทยาศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

เป็นวิธีที่ดีมาก นอกจากได้สาระวิทย์ ยังได้ฝึกภาษาไทย ศิลป  ฯลฯ ไปด้วยพร้อมกัน
มีเทคนิคที่ดีอย่างนี้ ต้องเผยแพร่ เช่น วิธีการจัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์น่ารู้ ขอชื่นชมจากใจจริง ข้อเสนอแนะ ลองวิเคราะห์ดูซิว่า มีสาระอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ในสาระนั้น ๆ จะนำมาจัดทำเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์น่ารู้ได้มากมาย