สร้างชุมชนเข้มแข็ง

สร้างชุมชนเข้มแข็ง จะต้องอาศัยปัจจัยในการขับเคลื่อน 3 อย่างด้วยกันคือ “ ใจ สมอง และสองมือ”

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  จะต้องอาศัยปัจจัยในการขับเคลื่อน 3 อย่างด้วยกันคือ ใจ  สมอง และสองมือ  

เริ่มที่ ใจ   คนมีใจเป็นใหญ่เป็นส่วนที่คอยกำกับการกระทำทั้งหลายทั้งปวง ดังนั้นคนที่จะทำงานให้ดีได้ ใจต้องมีคุณธรรม    และต้องทำความคิดให้ตรงให้ถูกต้อง  หากมีใจที่เข้มแข็งและวิถีคิดถูกต้อง  ก็จะแปรวิกฤตเป็นโอกาสได้  ที่สำคัญก็คือคนเราจะต้องตั้งปณิธานให้มั่น ต้องเป็นปณิธานในทางที่ดี เช่น เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  

อย่างนี้ก็จะหายจนได้และต้องเอาชนะปัญหาได้ได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง

ส่วนที่สองคือ สมอง  หมายถึงการรู้จักวางแผนเพื่อนำไปสู่การจัดการร่วมกัน ชาวบ้านจะแก้ปัญหาหรือทำงานอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะต้องวางแผนร่วม  จัดการร่วม  และรับประโยชน์ร่วม  โดยมีบันไดที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จ 5 ขั้น

  • ขั้นแรก   ต้องเน้นทำงานในพื้นที่เล็ก ๆ อย่าไปคิดทำพื้นที่ใหญ่เพราะจะไม่แน่นหนา ต้องเน้นที่พื้นที่เล็กก่อน เช่น ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล ค่อยเป็นค่อยไปเพราะในพื้นที่เล็กสามารถจัดการร่วมกันได้ดี ดังนั้นพื้นที่ยิ่งใหญ่ก็ทำยิ่งยาก สู้เลือกทำในพื้นที่เล็ก ๆ จะเกิดความเข้มแข็งมากกว่า
  •   ขั้นที่สอง   ดูว่าในพื้นที่เล็กมีองค์ประกอบดี ๆ อะไรบ้าง แล้วเอามาดูร่วมกัน ออกความคิดร่วมกันให้มากที่สุด  มีการจัดการร่วมกันให้เป็นองค์กรชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ทุกภาคส่วนจะมีแผนแล้วเอาแผนนั้นมาปรับใช้เรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน เอาของดีภายในชุมชนมาจัดหมวดหมู่ เช่น เกษตรกรรม สวัสดิการ ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีองค์กรเครือข่าย  3  ประสานร่วมกันทำ
  •       ขั้นที่สาม   การจัดการที่จะประสบผลสำเร็จต้องมี ข้อมูล ความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย สี่อย่างนี้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลให้ดี เช่นการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย แล้วตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อทุกคนมีข้อมูลแล้วก็เอามารวมกันทำเป็นแผนแบบผสมผสาน  โดยคนในชุมชนมีความเห็นตรงกัน
  •   ขั้นที่สี่   ควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เดียวกัน หารือกันอยู่เป็นนิจและพร้อมเพรียงกันพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นระยะ ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง มาประชุมเรียนรู้เพื่อจะได้มีอะไรดี ๆ แล้วมาแลกกัน
  •    ขั้นที่ห้าขั้นสุดท้าย   เราต้องมองถึงความเชื่อมโยงประสานกันระหว่างพื้นที่นำมาสานต่อกันเป็นขั้น ๆ ขึ้นมา  ให้เป็นหมู่บ้าน ตำบล จังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ นำมาเกี่ยวโยงเข้าด้วยกัน ทำให้แผนงานนโยบายผสมผสานกลมกลืนกันจนมีคุณภาพประสิทธิภาพใหม่อย่างมีพลัง  เมื่อถักทอกันเป็นเครือข่าย มีการประสานกันจนประสบผลสำเร็จได้แล้วทุกอย่างก็จะเป็นผลดีต่อตัวเรา และ เพื่อน ๆ คือสิ่งที่มีคุณค่า

ส่วน สองมือ   ทุกคนมีกันอยู่แล้ว  เรามีสองมือบวกกับเพื่อน ๆ อีกสองมือ ในชุมชนมีเท่าไหร่เอามารวมกันจนเป็นพัน ๆ มือ  นี่คือความสามัคคี แล้วลงมือปฏิบัติ พัฒนา ปรับปรุง จนเกิดเป็นประสบการณ์  การได้เรียนรู้ใหม่ ๆ จะได้ประสบการณ์  จากนั้น ก็นำสิ่งที่ได้กระทำไปสรุป เมื่อเราทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องก็จะได้ผล นั่นคือการก้าวไปข้างหน้าจนสร้างความเชื่อมั่นแล้วเดินไปด้วยกัน เช่นนี้แล้วความยากจนก็จะไม่เหลืออยู่ในระบบความคิด เพราะคนได้ขจัดไปแล้ว  

             ต้องอาศัย ใจ สมอง และสองมือ เชื่อมโยงรวมจิต รวมใจเพื่อให้แต่ละพื้นที่เรียนรู้ และพัฒนาไปจนครบวงจรก็จะก้าวไปสู่สังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมมอง KM

คำสำคัญ (Tags)#km#นครศรีฯ

หมายเลขบันทึก: 61647, เขียน: 21 Nov 2006 @ 14:31 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 06:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาลีพันธุ์ เกิดทองมี
IP: xxx.173.35.227
เขียนเมื่อ 

อาจารย์เขียนข้อความได้ดีค่ะ แต่ขอติงนิดหนึ่งน่ะค่ะ ตัวอักษรลายตามากเลย

อ่านแล้วตาลายเลยค่ะ หรือเพราะคนอ่านแก่แล้วก้อไม่รู้น่ะค่ะ แต่ได้สาระดีมากค่ะ

จะนำสามคำนี้ไปใช้ด้วยคือ" ใจ สมองและสองมือ"นำไปใช้กับเด็กๆที่ร.ร.ค่ะ

ขอบคุณค่ะ