"ออสติน" 23 สิงหาคม 2559

ถือว่าเป็นคนดังของโรงเรียนทีเดียวสำหรับเด็กคนนี้เพราะทั้งโรงเรียนพุทธิโศภนไม่มีใครไม่รู้จัก "ออสติน" เด็กนักเรียนห้องป.1/3 ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการสื่อสาร แต่เด็กคนนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นเด็กฉลาดสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าเพื่อนในห้อง และค่อนข้างที่จะทำอะไรตามใจตนเองอยากเรียนก็เรียนอยากเล่นก็เล่น ประมาณว่าเรียนสนุกลุกนั่งสบาย อยากจะเดินไปไหนก็ไป ซึ่งในฐานะที่เราเป็นครูประจำชั้นก็จะต้องคอยจับคอยตามอยู่ตลอดจนครูพี่เลี้ยงยกให้เป็นลูกรักครูน้ำไปละ

เข้าแถวสนุกลุกนอนสบายบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)