"ห้องธุรการ" 22 สิงหาคม 2559

ตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรประจำการห้องต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานนอกเหนือจากการสอนนั้น ในวันนี้ก็ได้เป็นเวรห้องธุรการ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับหนังสือ อยู่เวรห้องนี้จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะจะต้องเดินเอกสารทั้งชั่วโมง เดินขึ้นลงอาคารนั้นทีอาคารนี้ที เพื่อตามหาครูเจ้าของเอกสาร ครูบางคนเราก็ไม่รู้จักก็ต้องถามคนนั้นคนนี้จนรู้จักครูทั้งโรงเรียน แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้รู้จักงานและรู้จักครูในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะต้องออกกำลังทั้งชั่วโมง แต่ก็ยังดีที่โรงเรียนมีพื้นที่แคบอาคารแต่ละหลังก็อยู่ใกล้ๆกันทำให้ไม่เหนื่อยมากสักเท่าไหร่ถือว่าได้ออกกำลังพอให้เหงื่อชุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)