Unit 100 : universe (30.9.16)


เวลาที่เจอปัญหามักมองขึ้นไปบนฟ้า แล้วจะรู้สึกว่าตัวเรามันเล็กนิดเดียว เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจักวาลที่กว้างใหญ่ จะไปแยกปัญหาไว้ทำไม เราแค่ต้องตั้งสติแล้วค่อยๆแก้ไป เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆ ในระบบที่ใหญ่มโหฬารเกินกว่าที่เราจิตนาการไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปิดบันทึกการฝึกสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ;)...