Unit 94 : bye x bye (22.9.16)


พบ พราก จาก ลา สัจจะธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์โลกต้องพบเจอ ไม่มีทางหนีมันพ้น ทำได้แค่เพียงต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)