Unit 96 : greed (26.9.16)

ถ้าคนเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงจะมีความสุขจริงหรือ? ผมกลับไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้น มนุษย์ควรอยู่กับความโลภ เพราะความโลภนั้นมักเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)