Unit 95 : 4th floor (23.9.16)


ชั้น 4 การเดินขึ้นลงบันไดชั้น 4 ธรรมดาก็เหนื่อยพออยู่แล้ว แต่การต้องขนของขึ้นๆ ลงๆ จากชั้น 4 ที่หนึ่งไปชั้น 4 อีกที่หนึ่ง ดูดพลังงานร่างกายเป็นอย่างมาก ผลที่ได้หลังจากนั้นก็คือการนอนที่หลับลึกเต็มอิ่ม และงานที่เหลือค้างยังไม่ได้ทำอีกเป็นมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)