Unit 97 : talent (27.9.16)

ความสามรถพิเศษเป็นสิ่งมี่ทุกคนต้องมีแน่ๆอย่างน้อยซัก1อย่าง ถึงจะเรียนแต่ต้องทำอย่างอื่นได้ดีและสุดยอดกว่าคนอื่นแน่นอน เด็กที่ได้ตีตราว่าเป็นเด็ก LD คนหนึ่ง มีความสามารถพิเศษในงานที่ต้องใช้สมาธิและความละเอียดอ่อน การฝึกร้อยลูกปักอาจจะเป็นการฝึกเด็กสมาธิสั้นอย่างหนึ่ง แต่ถ้าชำนาญจนกลายเป็นความสามารถพิเศษแล้ว ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า เด็กทุกคนสามารถฝึกได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็ก LD หรือเด็กปกติ ทุกคนล้วนมีความสามารถไม่ต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)