Unit 98 : weekend (28.9.16)


วันหยุดไม่เคยได้เป็นหยุด เพราะต้องมีงานเข้าไม่เว้นวรรค งานเก่าก็มีเหลือดองไว้ งานใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆ ไม่มีหยุด ขอวันหยุดแบบพักผ่อนสมองซักทีบ้างได้ไหม กราบละ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)