​โอกาสที่เสียไป ๑๒ ข้อเท็จจริงการศึกษาไทย

ข้อเท็จจริงการศึกษาไทย

เป็นผลงานวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่น่าอ่านมาก อ่านได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒๙ ส.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)