อุดมการณ์ประชาธิปไตย

ขึ้นกับว่า สส. ๕๐๐ คน ยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน เหนือประโยชน์ส่วนตน หรือไม่

อุดมการณ์ประชาธิปไตย

บทบรรณาธิการไทยรัฐ เรื่อง น้ำใจ ๕๐๐ ส. ทั้งสภา บอกรายละเอียดโอกาสมีนายก “คนนอก” นานถึง ๘ ปี อ่านได้ ที่นี่

ที่ผมแปลกใจคือ เขาจัดให้คนไทยลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยยังไม่ชัดเจนว่าที่ร่างมีผลอย่างไร เพิ่งมาชัดภายหลัง

วิจารณ์ พานิช

๓ ต.ค. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)