161002-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Waive & wave

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Waive & wave

(MWCD) ให้คำจำกัดความ กริยา “WAIVE”

เมื่อ เป็นภาษาโบราณ หมายถึง “give up” หรือ “forsake”

หรือ “evade” คือการ “ปัด (อันตราย หรือ หน้าที่) ให้ออกนอกทาง”

ความหมายทั่วไป คือ “สมัครใจ ยกเลิก (สิทธิ ตามกฎหมาย)”

“waive a jury trial”

หรือ “ยับยั้งการบังคับใช้ (กฎหรือการเรียกร้อง)” = “forgo”

หรือ “เลื่อน (put off) จากการพิจารณาในทันที” = “postpone”


(NOAD) อธิบาย การใช้ กริยา “waive” และ “waiver” และ “wave”

โดย “waive” เป็น transitive verb หมายถึง “surrender (a right หรือ claim)”

และ “waiver” เป็น นาม หมายถึง “กรณีหนึ่งของการสละสิทธิ์”

หรือ “เอกสารบันทึกการสละสิทธิ์เช่นว่า” เช่น

“He waived potential rights in the case by signing the waiver.’

ส่วน “wave” เป็น transitive verb หมายถึง “การโบก มือหรือสิ่งที่ถืออยู่ ไป-มา”

‘She waved the paper to get attention.’

ใช้ “waver” เป็น transitive verb หมายถึง “การแกว่งไป-มา”

หรือ “ลังเลในการตัดสินใจเลือก ระหว่างการทำ สองอย่าง”

‘The tall grass wavered silently, at the last minute.’

‘He wavered and said he wasn’t sure whether he should go.’


(KEMD) ให้คำแปล “WAVE” เมื่อใช้เป็น นาม

“ระลอกคลื่น” “คลื่นเสียง “ลอนผม”

“การเพิ่ม” (ปกติ ใช้กับ อุณหภูมิ) และอย่างอื่น เช่น“rise” หรือ “increase” ของ

“the recent crime wave

หรือ “a wave of violence.”

หรือ “The pain came in waves.”

และ “การโบกมือทักทาย” เช่น “She recognized me, and gave me a wave.”


คำแปล “WAVE” เมื่อใช้เป็น กริยา

ว่า “โบกไปมา” = “The flags waved gently in the breeze.”

ว่า “ทำให้เป็น ลอน” = “Her hair waves naturally.”

ว่า “โบกทักทาย/ส่งสัญญาณ” = “She waved to me across the street.


คำพ้องความหมาย ของ “WAIVE” รวมด้วย

“Relinquish” “yield” “resign” “surrender” “abandon”

และมีการใช้ที่แตกต่าง คือ

ปกติใช้ ‘Relinquish” ออกเสียง “ri-ling-kwish”

โดยไม่แสดง “ความรู้สึกที่รุนแรง หากแต่อาจชี้แนะ ความเสียใจ/ลังเล หรือจุดอ่อน บ้าง”

relinquished her crown.”

ส่วน “Yield” แสดงนัย “ผ่อนปรน” (concession) หรือ ยอมตาม” (compliance)

หรือ จำนน ต่อพลัง (force)

“The troops yielded ground grudgingly.”

ขณะที่ “Resign” เน้น “ความสมัครใจ จะสละ” หรือ “พลีให้ โดยไร้การต่อสู้”

“resigned her position.”

และ “Surrender” แสดงนัย “ยอมแพ้ หลังต่อสู้ หรือต่อต้าน”

“surrendered their claims.”

และ “Abandon” เน้นที่ “ความสมบูรณ์หรือ สุดท้ายแล้ว” ที่ต้องยอม

“Abandoned all hope.”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (2)

sr
IP: xxx.158.167.131
เขียนเมื่อ 

I think the definition of 'waive' in Wordnet (or Wordweb) is worth looking at.

เขียนเมื่อ 

Thanks you, I overlooked WW this time.

Just add usage from NOAD from WW.


Nat