ขาดแคลน EF ยิ่งกว่าขาดแคลนเงิน


เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพูนพลัง “เลขา” รายงานเรื่องราวของนักเรียนทุนระดับ ปวช. สองคน ที่ฟังแล้วเป็นที่มาของบันทึกนี้


มูลนิธิพูนพลัง โดยเงินบริจาคของผู้ใจบุญ ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน แต่ฟังเรื่องราวของเด็กสองคนนี้แล้ว ผมคิดว่า เพื่อการดำรงชีวิตที่ดี สิ่งที่เขาขาดแคลนที่สุดไม่ใช่เงิน แต่เป็นขีดความสามารถด้าน Executive Function & Self Regulation ในสมองของเขา ทำให้เขาตัดสินใจในขั้นตอนของการดำรงชีวิตไป ในทางที่ไม่ค่อยเหมาะสม เป็นคนอ่อนแอ ควบคุมหรือกำกับตนเองไม่ได้


กระบวนการพัฒนา EF ได้จากการเล่นแบบอิสระ จากปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเพื่อนๆ ในลักษณะที่ต้องร่วมมือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน จากการฝึกซ้อมกิจกรรม หรือการเล่นเกมที่หลากหลาย ที่ช่วยพัฒนาสมองส่วนเหตุผล ยั้งคิด ยับยั้งชั่งใจ ให้มีอำนาจควบคุมสมองส่วนวู่วาม ทำตามอารมณ์หรือแรงกระตุ้นจากภายนอกหรือจากภายใน

ดูวิธีการฝึก EF ได้ที่ ,


วิจารณ์ พานิช

๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)