ทำไมรถวิ่งชิดซ้าย-ชิดขวา

อดีตสมัยสังคมศักดินา สังคมมีการต่อสู้ รบราฆ่าฟัน ผู้คนส่วนมากถนัดขวา นักดาบเวลาเดินทางไปไหนชอบอยู่ในตำแหน่งที่ชิดซ้าย เพื่อให้ฝ่ายตรงกันข้ามจะได้เข้ามาทางด้านขวา ในขณะที่มือซ้ายต้องถือฝักดาบ ยังลดโอกาสในการที่ฝักดาบที่ถือด้วยมือซ้ายไปกระทบกับคนอื่นด้วย นอกจากนี้ คนที่ถนัดขวาง่าย และสะดวกที่จะปีนขึ้นม้าจากด้านซ้ายของม้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าพกดาบซึ่งส่วนใหญ่จะคาดอยู่บนเอวทางด้านซ้าย และการขึ้นหรือลงม้าจากด้านซ้ายของม้านั้นขึ้นหรือลงจากริมถนนจะปลอดภัยกว่ากลางถนน ดังนั้นถ้าขึ้นลงม้าจากด้านซ้าย ก็ควรจะขี่ม้าชิดซ้ายของถนน

"ในอังกฤษ รถม้าของชาวอังกฤษจะมีขนาดเล็ก และมีที่นั่งคนขับ ซึ่งปกติจะอยู่ทางด้านขวาของรถม้า เนื่องจากต้องใช้แส้ยาวๆด้วยมือขวา โดยไม่ให้กระทบกับรถด้านหลัง จากเหตุผลนี้มันจึงปลอดภัยกว่าถ้าต้องขับรถม้าชิดซ้าย เพื่อให้แน่ใจว่าเวลารถสวนกันล้อจะไม่ไปกระทบกัน และด้วยเหตุนี้ในอังกฤษหรืออาณานิคมของอังกฤษจึงยึดถือการเดินทางชิดซ้ายเป็นแบบแผน ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นรถยนต์ ก็ยังคงยึดแบบเดิม” นั่นก็เป็นที่มาของการวิ่งชิดซ้ายของรถในอังกฤษ

ส่วนการวิ่งชิดขวาของรถในยุโรปและฝั่งอเมริกานั้น มาจากราว ค.ศ.1700 รถเทียมม้าเกิดขึ้นในฝรั่งเศส ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร และจากการที่เขาต้องขับรถเทียมม้าทางด้านซ้าย มันเป็นการดีกว่าที่จะให้รถม้าคันอื่นสวนมาทางด้านซ้ายของตัวเอง เพื่อที่จะแน่ใจว่ารถมีระยะห่างพอที่จะไม่ให้ล้อของรถไปเกี่ยวกันจนเกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นการขับรถชิดขวาของถนนจึงปลอดภัยกว่า

หลังจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสของปี ค.ศ.1789 ทำให้การเดินทางชิดขวาแพร่หลายในยุโรป กฎหมายการเดินรถชิดขวาถูกประกาศใช้ในปารีสเมื่อปี ค.ศ.1794 ใกล้เคียงกับประเทศเดนมาร์ก ซึ่งบังคับใช้ในปี ค.ศ.1793 ต่อมาเมื่อนโปเลียนแผ่อิทธิพลเข้าไปประเทศต่างๆ ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงการเดินรถชิดขวาในประเทศ ที่นโปเลียนแผ่อิทธิพลไปถึง เช่น เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี โปแลนด์ เอาเป็นว่า ไม่ว่าจะชิดซ้ายชิดขวา ขอให้ขับขี่อย่างระมัดระวัง ถูกกฎจราจรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpperpความเห็น (0)