วันที่ 24 “การเลี้ยงดูสัตว์” (วันที่ 20 มิถุนายน 2559)

Fah Ladda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีสัปดาห์ที่ 6 ยังรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังมาฝึกสอนได้ไม่กี่สัปดาห์อยู่เลย ขอเรียกที่นี่ว่า “โรงเรียนสาวกระโปรงแดง” นี่คงเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่โบว์นักเรียนสีแดง กระโปรงนักเรียนสีแดง ผ่านที่นี่หลายครั้งมาก ถ้าเจอนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยเดินที่ไหน เราจะรู้เลยว่าคือเด็กดารา วันนี้ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ในรั้วขาว – แดง แห่งนี้ รั้วโรงเรียนเอกชน รั้วโรงเรียนคริสต์


วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเรื่อง “ดอกสมบูรณ์เพศ และดอกไมสมบูรณ์เพศ” สร้างเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐาน ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกครบส่วน และดอกไม่ครบส่วน แน่นอนในการเรียนการสอนให้นักเรียนนั่งเก้าอี้อยู่กับที่ยังมีเสียงดัง และยิ่งเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้เสียงไม่ดัง คงไม่ใช่ธรรมชาติของเด็ก การเรียนการสอนแบบฐานการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนวนครบเสร็จจะให้เกิดความเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเด็กบางคนตอนที่ให้ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ บางคนก็ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่กระตือรือร้น ดังนั้นครุต้องคอยกระตุ้น และสรุปหลังการทำกิจกรรม เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
ส่วนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเรื่อง “การเลี้ยงดูสัตว์ ซึ่งในเนื้อหา เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ ไก่ สุนัข ปลา และแมว แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มจับสลาก สัตว์ที่แต่ละกลุ่มจะได้ จากนั้นให้นักเรียนระดมความคิด ช่วยกันเขียนแผนผังความคิด “วิธีการเลี้ยงดูสัตว์” วิธีการนี้ทำให้พบปัญหาที่ตามมาก็คือ เด็กบางคนไม่ยอมช่วยเพื่อน ทำให้เพื่อนในห้องเรียนไม่อยากเอาเข้ากลุ่มด้วย ครูต้องพูดให้เด็กเข้าใจ และรับรู้ถึงการทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายมากขึ้น และพูดให้เด็กที่ไม่ช่วยเพื่อน เพื่อไม่ยอมให้เข้ากลุ่มด้วย ตระหนักถึงผลที่ตามมา เพื่อไม่ยอมให้เข้ากลุ่มด้วย และนอกจากนั้นภายในแต่ละกลุ่มอาจมีหลายคน แต่มีน้อยคนที่จะทำงาน ส่วนมากก็จะเล่นและคุยกันเสียงดัง ไม่ยอมช่วยเพื่อนติด ช่วยเพื่อนทำงาน ครูต้องมีสิ่งกระตุ้น การหักคะแนน และอีกหนึ่งวิธีการที่ใช้แล้วได้ผล คือยืน เงียบ แล้วจ้องไปที่เด็กที่เสียงดัง ไม่ช่วยเพื่อนทำงาน หรือกลุ่มที่เสียงดัง นักเรียนในห้องคนที่เหลือก็จะมองไปที่เด็กคนนั้นหรือกลุ่มนั้น แล้วทุกอย่างก็จะดูเงียบลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวลัดดาวัลย์ จันตะคุต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)