วันนี้มาพบอาจารย์เรื่องโปรเจคใหญ่อาจารย์ได้สอนเรื่องการทำงานการเลี้ยงผึ้ง การหาไรผึ้งมาทดลอง องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนรู้ การแบ่งงานระหว่างเพื่อน และสุดท้ายล้างลังผึ้งเพื่อที่จะเปลี่ยนคอน เสร็จแล้วคิดว่าจะไปหอสมุดเพื่อไปหาข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการอ้างอิงการทดลอง   

อาจารย์ฝากเอาหทวกที่มีตาข่ายกันผึ้งมาให้ 2 ชุดนะคะ คิดว่าน่าจะได้เวลาเริ่มทดลองจริงแล้วเอาไว้ผิดหรือถูกอย่างไรก็เรียนรู้จากการทดลอง

                                                                                     แป๋ม