Blog 3 ตำบลนครศรีธรรมราช

เป็นช่องทางให้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้จากที่ต่างๆ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าที่คุณอำนวยเขียนบันทึกไว้

การเรียนรู้วงคุณอำนวยวันที่ 27 ต.ค. มีท่านผู้ว่าวิชมเข้าร่วมด้วยตั้งแต่ต้น ตอนแรกคิดว่าจะหารือกันในวงคุณอำนวยก่อนเพื่อเตรียมนำเสนอความคืบหน้าการจัดการเรียนรู้ของเราต่อคุณเอื้อ แต่ท่านมาก่อนเวลาจึงอยู่ฟังพวกเราหารือกันด้วยความสนใจ ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับคุณอำนวยมาก เราเริ่มรายการประมาณ13.30น.เลิก17.30น.แยกย้ายกันออกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ กศน.ซึ่งใช้เป็นที่อบรมทำBlogกันโดยทั้ง3ตำบลเป้าหมายสามารถเปิดBlogเขียนแนะนำตัวเองกันได้หมด เป็นที่สนุกสนานครื้นเครงมาก
ผู้ว่าวิชมและผอ.ธกส.พี่โสภณสนใจเรียนรู้อย่างยิ่ง แหม่มรับเป็นวิทยากรแนะนำขั้นตอนต่างๆ แต่เนื่องจากinternetทำงานช้า จึงไม่ได้เปิดBlogของท่านไว้ แต่คิดว่าต่อไปคงเป็นช่องทางให้ท่านเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้จากที่ต่างๆ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าที่คุณอำนวยจะเขียนบันทึกประสบการณ์ของตนเองไว้ รวมทั้งอาจจะเปิดBlogของตนเองต่อไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)