การฝึกปฎิบัติงานของ นักศึกษา CBAC

การปฏิบัติงานในการฝึกงาน

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานรู้สึกว่าสบายใจที่สุดเลย เพราะจะได้กลับไปโรงเรียนเพื่อไปหาเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนและเรียนต่อ  ในสัปดาห์สุดท้ายในการฝึกงานจะเป็นการเก็บผลงานในได้ปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 31  ตุลาคม 2548  ในการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ ได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับชิ้นงานนั้น ๆ   และได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายและความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตโดยการเข้าไปในอีเมล์โดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาในความรู้ต่างๆของคอมพิวเตอร์ในได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและการสร้างwebblogเป็นของตัวเอง  ในโปรแกรมของสำนักงานเพื่ออ่านจดหมายที่ทางสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งจดหมายเป็นจดหมายเวียนมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ แล้วก็เปิดโปรแกรมเข้าโดยผ่านรหัสแล้วเข้าไปอ่านโดยว่ามีสาระสำคัญอ่านบ้าง  ส่วนในการฝึกงานปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจะก็ไฟไหม้ติดๆ ดับ ๆ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มีนิดเดียวเท่านั้นค่ะ

                                                         วาสนา ครองไกรเวช

                                                               นักศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกปฎิบัติงานของ นักศึกษา CBACความเห็น (1)

ครูพี่เลี้ยง
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี...

ขอให้นำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ทั้งในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานในอนาคต.....

                  ขอให้โชคดี

                   อำนวย  สุดสวาสดิ์ (ครูพี่เลี้ยงของเธอ)

                   31 ตุลาคม 2548