เตรียมรายงานความก้าวหน้า 30 พ.ย.

การนำเสนอกระชับ ผู้ทรงคุณวุฒิทำการบ้านมาอย่างละเอียด จะทำให้งานประชุมมีสีสรรและมีคุณค่ามากที่สุด
เรียนเครือข่ายวิจัยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนทุกท่าน
              วันที่30พ.ย.เราจะนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยประสานงานด้วย โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนมาให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้วย
ผมวางแนวทางการนำเสนอดังนี้ครับ

จะเริ่มจากหน่วยประสานงานสรุปผลการดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา (โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.2547) จากนั้นเป็นการนำเสนอของแต่ละพื้นที่จำนวน 5 พื้นที่(สงขลา ลำปาง ตราด นครศรีฯและสมุทรปราการ)และ 1 ประเด็นเน้น(การจัดการความรู้กับหน่วยสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนที่นครศรีธรรมราช)
ภาคเช้า เริ่มจากหน่วยประสานสรุปภาพรวม ตามด้วยสงขลา ลำปางและตราด

ภาคบ่าย นครศรีฯ(กะหรอ)สมุทรปราการและนครศรีฯ(หน่วยสนับสนุน)
จากนั้นจึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งหมด

เนื่องจากเราเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยเรื่ององค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน จึงต้องเตรียมการให้การนำเสนอกระชับที่สุด(ใช้เวลาน้อยได้เนื้อหามาก) รวมทั้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการบ้านมาอย่างละเอียดรอบคอบด้วย ซึ่งท่านเหล่านี้ควรได้รับทราบเรื่องราวการดำเนินงานของเราทั้งหมดด้วยรายงานที่เป็นข้อเขียนก่อน เมื่อไปฟังในที่ประชุมก็จะเข้าใจเรื่องเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น พวกเราจึงต้องช่วยกันเพื่อให้งานประชุมมีสีสรรและมีคุณค่ามากที่สุด

หัวข้อในรายงานหลักๆคือ
1)วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย และเป้าหมายในการจัดการความรู้

2)กระบวนการและกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
3)ผลที่ได้เป็นอย่างไร?
4)มีแนวทาง/กิจกรรมในการดำเนินงานอย่างไรต่อไป?
ข้อ2 และ3 อาจนำเสนอโดยการเล่าเรื่องให้เห็นรายละเอียดของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ กิจกรรมให้มากที่สุด(เกร็ดความรู้หรือคลังความรู้) จากนั้นจัดระบบความรู้เป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์สรุปและสังเคราะห์ (เป็นขุมความ แก่นความรู้ และปัญญา) เท่าที่มองเห็นในช่วงเวลาที่ดำเนินการมา

ผมคิดว่าจะส่งรายงานของหน่วยฯให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านก่อนภายในวันที่15พ.ย.นี้
เพื่อให้การประชุมเกิดประโยชน์สูงสุด อยากให้ทีมวิจัยพื้นที่ช่วยส่งรายงานความก้าวหน้ามาทางE-Mail ภายในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เพื่อทางหน่วยฯจะได้จัดส่งรายงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนวันที่ 25 พ.ย.นี้ด้วยครับ

ขอขอบคุณมากครับ

ภีม
31 ตุลาคม 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)