รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน(1)

  ติดต่อ

  สถานะการณ์องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน แนวทางในการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการทำงานของ หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน   

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนโดยการสนับสนุนของสกว.และศตจ.ดำเนินการมาครบ1ปีแล้ว (ต.ค.2547-ก.ย.2548)ผมถือโอกาสรายงานความคืบหน้าให้ผู้สนใจทราบ โดยแหม่มกับแป้นจะรายงานรายละเอียดของการดำเนินงานในhttp://gotoknow.org/kmm-p
สำหรับผมจะสรุปสถานะการณ์ขบวนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนของหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ม.วลัยลักษณ์ โดยมีหัวข้อรายงานดังนี้

สถานะการณ์องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน

แนวทางในการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการทำงานของ

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

ก. ขบวนองค์กรการเงินชุมชน

ข. นโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค.หน่วยงานรับผิดชอบ

ง. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

จ. สรุปผลการจัดการความรู้ 5 พื้นที่ และการจัดการความรู้ระบบสนับสนุน
ฉ. แนวทางในการพัฒนา

ช. ยุทธศาสตร์การทำงานของหน่วยจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

หมายเลขบันทึก: 6138, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:04:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #30#รายงาน#หน่วยจัดการความรู้#พ.ย.#รายงาน1ปี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)