มีความสุกกับการที่ไม่ต้องมีเรียนของ อาจารย์ประกอบ แต่ก็สุกได้ไม่นานเพราะมีงานมาก แต่ไม่เป็นไร เราก็มีความสุกได้กับชีวิตในแต่วัน